Verdubbeling Gooiseweg Tussen A27 en Zeewolde in Flevoland

Nieuws

Een belangrijk onderdeel in de voorbereiding is ook het onderzoek naar de aanleg van de nieuwe wegverbinding tussen de Gooiseweg en de A27. Deze nieuwe weg is nodig om de huidige aansluiting van de Gooiseweg/Waterlandseweg op de A27 te ontlasten en het verkeer van de Gooiseweg en Nijkerkerweg beter te laten aansluiten op de A27 en te verbinden met Almere.

FLEVOLAND/NIJKERK - De N305, de Gooiseweg tussen de Nijkerkerweg en Zeewolde wordt dubbelbaans en er komt een nieuwe verbindingsweg tussen de Gooiseweg en de A27. Dat zijn twee van de voornemens die de provincie Flevoland heeft om de verkeersdruk in zuidoost Flevoland te verminderen.

Het verkeer is de afgelopen jaren op de provinciale wegen in zuidoost Flevoland met gemiddeld 4% per jaar toegenomen. De toename van het verkeer wordt veroorzaakt door de ontwikkeling in Flevoland maar ook door de stagnerende verkeersafwikkeling op het hoofdwegennet in en om Flevoland, bijvoorbeeld op de A27 en A28. Steeds meer verkeer maakt gebruik van de wegen door Flevoland om de files op het autosnelwegennet te mijden.

Schaalsprong

Ook zonder het (sluip)verkeer van het autosnelwegennet moet het provinciale wegennet de komende jaren worden uitgebouwd. De ontwikkelingen in Flevoland, zoals schaalsprong Almere, groei Zeewolde, Lelystad Airport, zijn alleen mogelijk als de wegen in zuidoost Flevoland meer capaciteit krijgen. De provincie houdt rekening met de uitbouw van een aantal wegen tot dubbelbaans wegen. Het zijn de N305 Waterlandseweg, N305 Gooiseweg en de N301 Nijkerkerweg.

De uitbouw van de N305 Nijkerkerweg hangt samen met de Schaalsprong Almere maar ook van de uitkomsten van een studie dnaar het wegennet tussen de A27-A28-A1. In deze studie komt de aanleg van een autosnelweg of autoweg A/N30 tussen Almere en de A28 bij Nijkerk aan de orde.

Wat de gevolgen zijn voor de Berenkamperweg is onduidelijk. Volgens bronnen wordt deze pas verdubbeld in 2028.

advertentie