Meer vrouwen bij de brandweer

18 juli 2007 om 00:00 Nieuws

Margreet Haverlag (26 jaar) kwam in 2002 bij de brandweer korps Nijkerk en heeft de functie van hoofdbrandwacht. Daarnaast is ze actief in de wedstrijdploeg van de brandweer, werkt ze op de afdeling Opleiding bij de regio, is instructeur BHV (Bedrijfshulpverlening), BOT-medewerkster (Brandweer Opvang Team) en voorzitter van de personeelsvereniging van de Nijkerkse brandweer. Ze ambieert het om beroeps brandweervrouw te worden. “Maar niet alle korpsen staan er voor open om vrouwen op te nemen”, zegt ze. Dit jaar deed zich de mogelijkheid voor om bij Brandweer ‘van binnen naar buiten’ de opleiding tot onderbrandmeester te volgen in een tijdsbestek van 20 weken (2 dagen per week). Normaliter duurt een dergelijke opleiding 3 jaar, want die moet dan in de avonduren gevolgd worden. “De mutsenclub”, noemt Margreet de opleiding waaraan de brandweervrouwen deelnemen gekscherend. “De oudste is 49 jaar en ik ben de jongste. Het is een gevarieerde groep om mee samen te werken. Heel anders dan met mannen. Vrouwen spitten echt alles uit”, zegt ze. “Ik doe de opleiding niet alleen voor het diploma. Er gaat echt veel tijd inzitten en het kost veel energie”. Als alleenstaande moeder met een baan moet er op het thuisfront ook het een en ander geregeld worden.

NIJKERK – Margreet Haverlag is hoofdbrandwacht bij de brandweer korps Nijkerk. Sinds februari volgt ze, samen met 13 brandweervrouwen van korpsen uit heel Nederland, een landelijke opleiding tot onderbrandmeester. De opleiding is een project van Brandweer ‘van binnen naar buiten’. Het doel van het project is te komen tot een cultuurverandering die leidt tot diversiteit in de brandweerorganisatie. door Belinda van der Horst

Gescoord

Onder regie van de brandweer Utrecht en de Veiligheidsregio Utrecht wordt de opleiding uitgevoerd die plaatsvindt op de post Leidsche Rijn. De opleiding bestaat uit zes vakken: organisatie; verbranding en blussing; gevaarlijke stoffen; repressie (uitruk); sociale vaardigheden en materieel. “Een rótvak”, zegt Margreet hartgrondig over het vak materieel. “Het is erg wiskundig. Je moet bijvoorbeeld weten hoeveel bluswater je hebt voor een brand. Niet met de natte vinger, maar tot de komma uitgerekend”, zegt ze. Inmiddels moet ze nog 2 theorie- en 3 praktijkexamens afleggen. “We hebben megahoog gescoord met onze cijfers. We zijn enorm gemotiveerd. Misschien ook omdat er met veel ogen gekeken wordt naar ‘die vrouwen’”, zegt Margreet.

Oefencentrum

De opleiding wordt eind november afgesloten met een trainingsweek in een oefencentrum in Zweden. “Dat is echt een extra cadeautje, want dat zit normaal niet bij de opleiding in”, zegt Margreet. En dat is echt geen snoepreisje, maar keihard werken. De leden van het korps Nijkerk en Hoevelaken trainen overigens ook in het oefencentrum in Zweden. Jaarlijks mogen een aantal leden bij toerbeurt hier naar toe. Als de brandweervrouwen hun diploma onderbrandmeester hebben behaald, hangt het van hun korps af of ze bevordert worden tot bevelvoerder. “Het korps Nijkerk heeft vijf bevelvoerders. Ik heb er nog geen zicht op of ik deze functie ook krijg”, aldus Margreet. “De 5 jaar die ik bij de brandweer ben zijn snel om gegaan. Ik heb de afgelopen jaren veel cursussen achter de kiezen gehad. Maar ik ben blij dat ik aan de opleiding tot onderbrandmeester mee doe”, aldus Margreet. Ze acht het niet uitgesloten dat ze zich nog verder gaat bekwamen. Dat hangt er ook vanaf wat de mogelijkheden bij de brandweer zijn.

Cultuurverandering

In februari jongstleden startten 14 brandweervrouwen van korpsen uit heel Nederland met de opleiding tot onderbrandmeester. Dit is één van de resultaten van het project Brandweer ‘van binnen naar buiten’. Doel van het project is te komen tot een cultuurverandering die leidt tot diversiteit in de brandweerorganisatie. Het is de brandweer zelf die actief met een aantal hele concrete activiteiten aan de slag is gegaan. Enkele voorbeelden zijn: het benoemen van de eerste brandweervrouw in een korps; werving van allochtonen voor de brandweer; Roze Rood; aandacht voor holebi’s (homo’s, lesbiennes en biseksuelen) bij de brandweer; leidinggeven aan vernieuwing; aandacht voor diversiteit bij brandweerofficieren en ‘Vrouwen naar het middenmanagement’.

In Brandweer ‘van binnen naar buiten’ werken de korpsen Amsterdam, Den Haag, Edam-Volendam, Gilze en Rijen, Hardenberg, Leeuwarden, Rotterdam, Sittard-Geleen, Utrecht, samen met het BZK (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties), de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten), de NVBR (Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg en Rampenbestrijding), het NIFV (Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid) en VanDoorneHuiskes en partners (projectmanagement) samen aan het verankeren van diversiteit bij de brandweer. Brandweer ‘van binnen naar buiten’ vindt werken bij de brandweer een uitdagende, niet-alledaagse en zinvolle baan. Hun mening is dat het een gemiste kans is dat er nog zo weinig vrouwen in dit vak werken. Slechts 5% van de functies wordt vervuld door vrouwen en het aandeel allochtonen is 1%. De brandweer wil een afspiegeling zijn van de lokale bevolking en al het beschikbare talent in haar organisatie vertegenwoordigd zien.

u Vrijwilligers (m/v) zijn welkom om de brandweer post Nijkerk en Hoevelaken komen te versterken. Informatie: tel. : 2476666, e-mail: brandweer@nijkerk.org of www.brandweernijkerk.nl

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie