Afbeelding

Regels stevig gehandhaafd

Nieuws

BOA's schreven 985 parkeerboete's uit in 2012

NIJKERK - In 2012 hebben de Nijkerkse BOA's, de toezichthouders voor de openbare ruimte, 985 parkeerboetes uitgeschreven. Daarnaast hebben zij nog 1223 andere bekeuringen uitgeschreven voor parkeren waar dat verboden is, parkeren zonder parkeerschijf, parkeren zonder vergunning of het parkeren van auto's op de stoep.

door Henk Brinkman

Dat blijkt uit de cijfers in het Jaarverslag 2012 over toezicht en handhaving.Het gemeentebestuur constateert in 2012 de doelstellingen die het gemeentebestuur voor ogen had, over het algemeen zijn gerealiseerd. Dat betreft niet alleen controles en handhaving van de regels voor het parkeren. Ook op het gebied van bouw- en milieuvergunningen, brandveiligheid en drank- en horecawetgeving zijn controles uitgevoerd.

De BOA's hebben verder 73 keer een hondeneigenaar bekeurd omdat deze zijn hond niet had aangelijnd.Daarnaast werden nog 24 bekeuringen uitgedeeld omdat de hondeneigenaar geen zakjes bij zich had om hondenpoep op te ruimen. Het college tekent daarbij aan dat een tijdlang minder is gecontroleerd vanwege een vacature, waardoor er slechts twee BOA's in staat waren te controleren. Inmiddels zijn er weer drie BOA's in functie.

Het college constateert dat bij alle verleende bouwvergunningen - in totaal 454, waarvan sommige al in 2011 waren afgegeven, controles zijn uitgevoerd. Daarmee waren 1550 inspectiebezoeken gemoeid. Ook alle sloopmeldingen zijn gecontroleerd. Ook is streng gecontroleerd op illegale bouw- of sloopactiviteiten. In ongeveer 50 gevallen zijn die controles uitgevoerd omdat ambtenaren zelf waarnamen dat ergens illegaal werd gebouwd of gesloopt. Acht keer werd een inspectie uitgevoerd naar aanleiding van een melding van mensen uit Nijkerk. In totaal werd 26 keer een voornemen om een dwangsom op te leggen vanwege illegale bouw gemeld bij de betreffende overtreders. In de helft van die gevallen werd uiteindelijk een dwangsom opgelegd om de overtreder te bewegen de overtreding te beëindigen. In vijf gevallen is die dwangsom ook daadwerkelijk ingevorderd.

Op het gebied van milieu zijn controles uitgevoerd bij bedrijven met activiteiten die onder een zware categorie vallen. In de zwaarste en dus meest milieugevaarlijke categorie werden 24 van de 25 bedrijven gecontroleerd. Negen keer bleek er iets niet op orde te zijn. Bij een hercontrole bleken 7 van de 9 bedrijven de zaken geregeld te hebben. Bij één bedrijf is een dwangsom opgelegd omdat het bedrijf consequent de geluidsnormen overtrad. Opvallend is dat bij controles bij 52 boerenbedrijven in 75 procent van de gevallen overtredingen werden geconstateerd. De hercontroles moeten dit jaar plaats gaan vinden.

advertentie