Waterschap en agrariërs bijeen in Nijkerk

Nieuws

NIJKERK - Alle agrariërs in het werkgebied van waterschap Vallei en Veluwe zijn deze winter welkom op een regiobijeenkomst. Heemraden van het waterschap komen zo dicht mogelijk in de buurt een algemene uitleg geven over toekomstige veranderingen rondom de schouw, het onderhoud van watergangen, de tarieven en de kosten. De bijeenkomst biedt agrarische ondernemers informatie en er is ruimte voor vragen en reacties.

In Nijkerk

Voor agrariërs in de regio tussen Harderwijk en Nijkerk is de dichtstbijzijnde bijeenkomst in Nijkerk. Deze vindt plaats op dinsdag 5 februari in Vergader- en congrescentrum De Schakel aan de Oranjelaan 10. De avond start om 20.00 uur, inloop is vanaf 19.30 uur. Wie dan niet kan, is ook welkom in een van de andere regio's, bijvoorbeeld in Barneveld of Bunschoten. De data en locaties van de bijeenkomsten staan op www.vallei-veluwe.nl/agrariers.

Het waterschap Vallei en Veluwe is per 1 januari van dit jaar ontstaan uit een fusie van de waterschappen Veluwe en Vallei & Eem. Het gebied van dit waterschap ligt tussen de IJssel, Nederrijn, Utrechtse Heuvelrug en de Randmeren. Het hoofdkantoor staat in Apeldoorn.

advertentie