D66 blijft in PRO21

Nieuws

NIJKERK - De leden van D66 hebben er unaniem voor gekozen om ook bij de komende verkiezingen voor de gemeenteraad in maart 2014 samen op te trekken met de leden van PvdA, GroenLinks en directe leden in Pro21.

Voorzitter Wim van Veelen: ,,Daarmee wordt opnieuw een belangrijke bijdrage geleverd aan Pro21 als krachtige, op vernieuwing gerichte partij, met een herkenbaar sociaal gezicht.''

Tegelijk is er tijdens de algemene ledenvergadering van jl. maandag afgesproken dat D66 als partij zich in de komende periode ook zal richten op het binden en vormen van haar eigen leden. Het nieuwe bestuur o.l.v. Wim van Veelen heeft dat als opdracht meegekregen, naast het leveren van een heel actieve bijdrage in Pro21 in de komende verkiezings- en raadsperiode. 

Voor wat betreft de ledenactiviteiten van D66 Nijkerk is inmiddels afgesproken dat daarbij wordt samengewerkt met de afdeling Amersfoort van D66, zodat een interessant programma kan worden aangeboden in de komende jaren.

advertentie