Kabinet kost Nijkerk miljoenen

Nieuws

Op basis van de eerste berekeningen moet Nijkerk rekening houden met miljoenenkortingen op de uitkeringen van het rijk. Daarnaast worden Jeugdzorg, AWBZ-taken en taken op het gebied van sociale zekerheid naar gemeenten gedelegeerd, waarbij een korting op de financiën wordt toegepast. Het college van Nijkerk houdt rekening met een korting van 1,3 miljoen euro op de jeugdzorg, een korting van eveneens 1,3 miljoen op de AWBZ-taken die naar de WMO worden overgeheveld en nog een korting van 1,3 miljoen op de sociale zekerheid. Dat laatste terrein zal dan vooral de sociale werkvoorziening betreffen.

NIJKERK - De bezuinigingsplannen van het kabinet Rutte II gaan de gemeente miljoenen kosten. De korting op de algemene uitkering en de kortingen op de taken die Nijkerk er op het gebied van jeugdzorg, AWBZ en sociaal beleid krijgt, lopen in 2017 op tot een bedrag van rond de 8 miljoen euro.

door Henk Brinkman

Het college noemt de kortingen ,,fors. Op ons begrotingstotaal van 80 miljoen euro is dit erg veel. Over de positie waarin we hierdoor komen te verkeren, maken we ons zorgen. Het gaat hierbij vooral om het behouden van het sociale gezicht van Nijkerk,’’ schrijft het college aan de gemeenteraad. ,,We zullen keuzes moeten maken over de omvang en de kwaliteit van het voorzieningenniveau voor onze inwoners en bedrijven.’’ In een toelichting zei financieel wethouder Bert de Graaf dat kortingen in principe moeten worden opgevangen op het betreffende beleidsterrein. ,,Maar deze kortingen treffen vooral het sociale gezicht van Nijkerk en dat is onacceptabel.”

In 2013 en 2014 vallen de effecten nog mee, maar bij de bespreking van de kadernota voor de begroting van 2015 zullen stevige keuzes moeten worden gemaakt. Dat moet vlak na de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2014 gebeuren. Volgens De Graaf zal in 2013 met allerlei organisaties worden gesproken, maar hij wil allerlei bezuinigingsmogelijkheden eind 2013 gereed hebben, zodat de verkiezingscampagne geheel in het teken van de bezuinigingen zal staan. ,,Dan is er ook wel wat te kiezen voor de inwoners van Nijkerk.”

Kortingen in zorg

Ook op sociaal gebied verandert er veel. Op het budget voor de Wet Maatschappelijke Ondersteuning wordt een korting van 2,1 miljoen euro toegepast. Huishoudelijke hulp wordt dan volledig inkomensafhankelijk, maatschappelijke stages worden afgeschaft en scootmobielen moeten worden hergebruikt. Op de Jeugdzorg wordt een korting van 15 procent toegepast en dat zal Nijkerk 1 tot 1,3 miljoen euro schelen. Ook op het gebied van sociale zekerheid, verwacht het college een korting van 1,5 miljoen euro.

advertentie