Warme gevoelens over Koningin Beatrix

Nieuws

Ingezonden brief

De Oranjevereniging Nijkerk koestert warme gevoelens jegens HM Koning Beatrix en dankt haar voor haar betrokkenheid en belangstelling voor het volk van Nederland. Wij wensen haar een goede toekomst toe samen met allen die haar lief en dierbaar zijn.

Wij zijn dankbaar voor de vele jaren dat wij Koningin Beatrix als koningin mochten hebben en hebben groot vertrouwen in de jongere generatie aan wie de leiding van land en volk zal worden overgedragen.

De inhuldiging van Koning Willem Alexander vindt plaats op 30 april a.s. en dat betekent dat het programma van Koninginnedag er anders zal gaan uitzien.

Publicaties zullen plaatsvinden op de website van de Oranjevereniging (www.ovnijkerk.nl) of kijk op facebook van Oranjevereniging Nijkerk.

Marko van der Zwaag,

Voorzitter

advertentie