Open dagen Accent Nijkerk

Nieuws

NIJKERK - Elke dag gaan veel jongeren uit de omgeving naar Accent Praktijkonderwijs Nijkerk. Niet iedereen kent het praktijkonderwijs. En wat maakt deze schoolsoort zo bijzonder? Binnenkort zijn de open dagen voor leerlingen vanuit het (speciaal) Basisonderwijs.

Praktijkonderwijs is een school voor voortgezet onderwijs is en bereidt leerlingen voor op wonen, werken en vrije tijd vanuit een actieve rol als burger in de maatschappij. Het is bedoeld voor jongeren die moeite hebben met lezen, rekenen en schrijven. De leerling op Accent Nijkerk is echter geen moeilijk lerende jongere met beperkingen, maar een anders lerende jongere met kansen, kansen die voor een groot deel door het onderwijs worden geboden.

Accent Nijkerk is een school waar leerlingen de helft van hun tijd met hun handen bezig zijn. Vanaf het eerste jaar krijgen leerlingen praktisch gerichte vakken, zoals koken, textiel, verzorging, metaalbewerking, schilderen, houtbewerking, groenvoorziening en dierverzorging. Daarnaast wordt er lesgegeven in de theoretische vakken, zoals les in Nederlands, Engels, rekenen en wiskunde. En dit in een mooi modern schoolgebouw met een eigen studio.

Als de leerling 15 jaar is, gaan zij stage lopen in een bedrijf. De school zoekt samen met de leerling en de ouders een stageplaats. Bij een stage hoort ook een opleiding. Deze wordt binnen of buiten Accent Nijkerk gevolgd. De school werkt hiervoor samen met VMBO's en MBO's. Het Corlaer College, het Groenhorst College en een aantal ROC's zijn voorbeelden van scholen waarmee samengewerkt wordt.

Kom ook kennis maken met onze school! Hoe? Bezoek een open dag!

De Open Dagen staan in het teken van het kennismaken met de school, de leerlingen en de leraren. Op het programma staan: presentaties, rondleidingen, opname in Studio Accent, workshops koken en demonstraties praktijkvakken. Op donderdag 24 januari en dinsdag 12 februari zijn de open dagen van 19:00-21:00 uur op Accent Nijkerk, dé school voor praktijkonderwijs

Wil je meer weten?

Meer informatie op www.accentnijkerk.nl. Locatie: Ds. Kuijpersstraat 1 in Nijkerk.

advertentie