Werk mee op Landgoed Appel

3 januari 2013 om 00:00 Nieuws

NIJKERK - Op dinsdag 15 januari 2013 is er een informatieavond over Landgoed Appel in boerderij De Maaneschijn aan de Kamersteeg 3a te Nijkerk. De avond start om 20.00 uur. Voor deze avond is iedereen uit Nijkerk en omgeving van harte uitgenodigd om nader kennis te maken met dit mooie nabijgelegen landgoed. Landgoed Appel is bijna driehonderd hectare groot. De helft is agrarisch land dat wordt verpacht, de helft bos, landschapselementen en heide. Dat oude cultuurlandschap wil de eigenaar van het landgoed graag in stand houden en herstellen. Om dit landgoed mooi en vitaal te houden zijn Landgoed Appel, met medewerking van projectbureau Vallei en Heuvelrug en Stichting Landschapsbeheer Gelderland op zoek naar vrijwilligers die de handen uit de mouwen willen steken en als vrijwilligersgroep het landgoed een handje willen helpen. Op zaterdag 26 januari is er een werkdag op dit landgoed. Wilt u zich graag inzetten voor uw eigen omgeving en hier meer binding mee krijgen? Kom dan naar de informatieavond op 15 januari! Aanmelden is niet nodig.

Informatieavond 15 januari 2013

Op de informatieavond op 15 januari stelt Landgoed Appel zich aan u voor.

De heer van Beuningen zal iets vertellen over de plannen inzake het voorgenomen en reeds in gang gezette herstel van natuur en landschap elementen, alsmede het herstel van de cultuurhistorische erven en de rol die een vrijwilligersgroep hierin kan betekenen.

Het doel is om te bezien of er een vrijwilligersgroep gevormd kan worden die mee gaat helpen om het landgoed meer uitstraling te geven. De avond begint om 20.00 uur met een kopje koffie en thee en duurt tot ongeveer 21.30 uur.

Landschapsbeheer Gelderland is een professionele vrijwilligersorganisatie. Al 25 jaar werkt zij samen met ruim 150 lokale vrijwilligersgroepen aan een mooier cultuurlandschap in Gelderland. Landschapsbeheer Gelderland heeft al eerder met veel succes een enthousiaste landgoedvrijwilligersgroep opgezet die een landgoed helpt bij het onderhoud van de landschapselementen. Kijk voor meer informatie op www.landschapsbeheergelderland.nl.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie