Woningen mogelijk aan Hassemanpad

Nieuws

NIJKERK - Als het aan de gemeenteraad ligt, mogen er twee woningen worden gebouwd op het terrein van Fred van Amerongen aan het Hassemanpad.

door Henk Brinkman

Een motie, ingediend door het CDA en medeondertekend door VVD, PPP, PRO21 en Lokaal Belang, kreeg raadsbrede steun. Ook CU-SGP stemde voor de motie, hoewel deze partij zelf samen met PRO21 een amendement had ingediend, waarin werd beoogd de oude situatie op het perceel van Van Amerongen te herstellen. Dat amendement kreeg onvoldoende steun, waarna ook CU-SGP besloot de motie van de andere partijen te steunen.

In deze krant is uitgebreid de lange mars van Van Amerongen vanaf 2008 door de Nijkerkse bestuurlijke en ambtelijke bureaucratie beschreven. Van Amerongens plan om drie woningen te bouwen kreeg aanvankelijk steun vanuit het college, maar dat werd later teruggedraaid. Toen het voorstel vervolgens toch in de raad aan de orde kwam, werd het idee alleen ondersteund door het CDA. De overige partijen stemden tegen met het argument dat er geen tweedelijnsbebouwing mocht komen en ook omdat de verkeerssituatie op het Hassemanpad door de bouw van de woningen onveiliger zou worden.

Ook een gang naar de Raad van State mocht niet baten, want de Raad sprak uit dat het al of niet toestaan van woningbouw een zaak was van beleidsvrijheid van de gemeente.

Het werd echter steeds duidelijker dat van Amerongen over sterkere papieren beschikte dan de raad in meerderheid vermoedde. De aftakking van het Hassemanpad bleek toch een openbare weg te zijn. Ook bleek dat er gewoon vergunningen waren voor het bedrijfsgebouw en de bedrijfswoning. Niet duidelijk werd of er ooit een bestemming is geweest voor dat bedrijfsgebouw.

In de motie van het CDA en de andere partijen wordt het college opgeroepen de mogelijkheid te onderzoeken het bedrijfspand te vervangen door twee vrijstaande woningen en daarbij de verkeerssituatie te betrekken. Mocht dit niet tot een oplossing leiden de feitelijke situatie met een bedrijfsgebouw alsnog in het bestemmingsplan op te nemen. Volgens woordvoerder Joop van Ruler is dat de kortste weg om tot een oplossing te komen.

Hans Mekking (CU-SGP) diende een amendement in om de feitelijke situatie nu al in het bestemmingsplan op te nemen. ,,Dat waarborgt de rechten van Van Amerongen.'' Het amendement werd verworpen door de raad -alleen CU-SGP en PRO21 stemden voor-, waarna de raad de motie van het CDA unaniem steunde.

Wethouder René Windhouwer maakte wel de kanttekening dat als er twee vrijstaande woningen worden gebouwd, die elders in de gemeente moeten worden gecompenseerd met goedkope woningen. Bovendien zullen er kosten moeten worden gemaakt om de verkeersveiligheid bij het Hassemanpad te garanderen. ,,Wij zullen die kosten wel bij de initiatiefnemer neerleggen.''

advertentie