Doorstart voor UVV

Nieuws

NIJKERK - De Unie van Vrijwilligers (UVV) verkeerde in 2010 in zwaar weer. Bij gebrek aan nieuwe bestuursleden zou de UVV, de grootste vrijwilligersorganisatie in Nijkerk, met ingang van 2011 opgeheven worden. Wethouder Bert de Graaf heeft een bemiddelende rol gespeeld bij de doorstart van de UVV. Inmiddels is er een nieuw bestuur en lopen alle activiteiten op rolletjes. De Graaf blikt terug op deze roerige periode.

Door Belinda van der Horst

,,In 2010 werd ik door het bestuur van de UVV op de hoogte gesteld dat er bestuurlijke problemen waren. Zij konden geen opvolgers vinden. Ik vond dat een zaak en eigen verantwoording van de UVV zelf. Meerdere verenigingen kennen dit probleem en lossen dat zelf op. Als is er natuurlijk wel verschil tussen de UVV en bijvoorbeeld een voetbalclub. De UVV is de enige organisatie in Nijkerk in deze samenstelling,'' zegt wethouder Bert de Graaf. Later in het jaar werd openbaar gemaakt dat de UVV op 1 januari 2011 zou worden opgeheven, omdat er geen nieuwe bestuursleden waren. ,,Dat vond ik erg jammer en ik vond ook dat ik moest proberen hier wat aan te doen.''

Energie

,,Ik heb een openbare vergadering van de UVV bijgewoond waar de vrijwilligers ook aanwezig waren. Wat mij opviel was dat de vrijwilligers bruisten van energie. Zij moesten in staat zijn om een nieuw bestuur te vormen,'' zegt De Graaf. ,,Vervolgens heb ik een aantal gesprekken met het UVV-bestuur gevoerd. De UVV heeft al 40 jaar een belangrijke taak in Nijkerk vervuld. Het zou zonde zijn om deze vereniging op te heffen. Ik had begrip voor het zittende bestuur. Het was voor hun moeilijk de leiding uit handen te geven. Zij hadden de UVV opgebouwd en gemaakt tot wat het was. Het bestuur vervulde veel taken zelf en dan is het moeilijk om in deze tijd daar nieuwe bestuursleden voor te vinden,'' aldus de wethouder.

Bemiddeling

''Als wethouder heb ik mijn oud-collega uit Putten benaderd, de heer Frits Fabriek, en hem gevraagd of hij in deze situatie wat kon en wilde betekenen. De opdracht die ik aan Frits Fabriek heb meegegeven was: Zorg dat de activiteiten van de UVV een doorstart maken. Fabriek is een buitenstaander, onafhankelijk en heeft al eerder met succes bemiddelingspogingen ondernomen bij andere organisaties,'' vervolgt De Graaf. ,,Met respect voor beide partijen, de UVV enerzijds en de vrijwilligers anderzijds, heeft Fabriek bemiddeld en kwam tot een acceptabele oplossing voor de belanghebbenden. De deelnemers van de projecten, een kwetsbare groep, hebben de doorslag gegeven tot een doorstart. Er waren voldoende gekwalificeerde vrijwilligers voor de bestuursfuncties te vinden. De vrijwilligers willen de bestuursfunctie niet op dezelfde wijze invullen als het toenmalige bestuur. Het werd een bestuurlijk bestuur en geen uitvoerend bestuur, met meer creatieve ruimte voor de projectleiders.''

,,Inmiddels heeft het nieuwe bestuur veel ideeën ontwikkeld. Er is aandacht voor éénzaamheid en men zoekt samenwerking met andere organisaties die aansluiten bij de wensen van de deelnemers. Samenwerken is noodzakelijk, met behoud van de eigen identiteit. De deelnemers moeten zich er prettig bij voelen,'' stelt De Graaf. Inmiddels is er een beheerder aangetrokken die zorgdraagt voor de opening en sluiting van het gebouw en het beheer.

Waardering

Vanuit het College van Burgemeester en Wethouders is er veel erkenning en waardering voor vrijwilligers(organisaties). Verleden jaar organiseerde de gemeente een ontbijtbuffet, waaraan 400 personen deelnamen. ,,Tijdens het ontbijt zijn vrijwilligers van verschillende organisaties in het zonnetje gezet en is één vrijwilliger gekozen tot vrijwilliger van het jaar. Het is de bedoeling om jaarlijks extra aandacht te schenken aan de vele vrijwilligers in de Gemeente Nijkerk. Als alle vrijwilligers in Nederland één dag staken ligt alles 'plat'. Het is fantastisch dat vrijwilligers zich inzetten. We hebben wat voor elkaar over. Ook vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) is er aandacht voor de vrijwilligers,'' zegt De Graaf. Naast het ontbijt werd er door de gemeente voor de vrijwilligers ook een miniconferentie 'Signaleren bij niet-pluis gedrag' georganiseerd, waarvoor de belangstelling groot was. De Graaf heeft zelf ook vrijwilligerswerk verricht. ''Ik was onder andere 10 jaar coach bij de hockeyclub en vele jaren bestuurlid bij een wijkvereniging. Dat was leuk, elkaar versterken en ervaring delen.''

,,De categorie mensen van 75 jaar wordt de komende 30 jaar verdrievoudigd. Het beleid is om zelfstandig met ondersteuning in huis te blijven wonen. De vrijwilligers vergrijzen. Uit de maatschappelijke stage van het voortgezet onderwijs komt nieuwe aanwas voort. Zij zijn de nieuwe vrijwilligers van de toekomst,'' besluit de wethouder.

advertentie