De Huiskamer

Nieuws

NIJKERK - Iedere week lopen er mensen naar binnen bij De Huiskamer in het centrum van Nijkerk voor een kopje koffie, een goed gesprek, of een gebed. Soms komen ze uit zichzelf. Soms omdat ze op straat een visitekaartje hebben gekregen van een van de vrijwilligers.

Zoveel mensen, zoveel verhalen. Iedereen die binnenkomt doet dat om een andere reden en heeft een andere achtergrond. Dit levert unieke verhalen op als mensen hun hart uitstorten bij een vrijwilliger die een luisterend oor biedt. Zoals dat van iemand wiens leven zich voor een groot gedeelte in de kroeg afspeelt en er niemand is die echt naar zijn verhaal wil luisteren.

Als deze mensen er behoefte aan hebben wordt er samen met hen gebeden. Vaak nemen ze ook iets mee naar huis, zoals een mini-Bijbeltje.

Sinds half december 2011 is De Huiskamer aan de Oosterstraat 2a iedere week op vrijdag en zaterdag geopend. Dit is mogelijk geworden dankzij de geweldige steun van velen. Vrijwilligers zijn van half oktober tot de avond voor de opening aan het klussen geweest in De Huiskamer. Met veel plezier is er gewerkt om die er zo mooi mogelijk te laten uitzien. Er was veel aandacht en belangstelling voor de klus, het doel en elkaar. Door het vele samenwerken zijn er banden gesmeed en is er eenheid gegroeid. Dat heeft er voor gezorgd dat De Huiskamer een plek is geworden die uitnodigt binnen te lopen en waar mensen in aanraking kunnen komen met de liefde van Jezus.

Dicht bij mensen

Op de momenten dat er geen bezoekers zijn, is er tijd voor de aanwezige vrijwilligers - veelal van uiteenlopende kerkelijke achtergrond - om elkaar beter te leren kennen, samen te bidden en gesprekken te voeren. De Huiskamer komt dichtbij de mensen en er zijn dan ook steeds meer bezoekers. Toch kan De Huiskamer nog dichter bij de mensen komen. Daarvoor is het nodig nog zichtbaarder te worden, letterlijk, door op straat mensen aan te spreken en uit te nodigen binnen te komen.

Vrijwilligers

Om er voor te zorgen dat nog meer mensen de weg naar De Huiskamer weten te vinden, zijn er extra vrijwilligers nodig. Gastvrouwen en -mannen die bezoekers kunnen opvangen om een kopje koffie mee te drinken, naar verhalen te luisteren en samen mee te bidden. Ook op straat zijn er mensen nodig om anderen uit te nodigen binnen te komen, of ze een visitekaartje mee te geven.

Interesse?

Bent u geïnteresseerd of wilt u meer informatie, stuur dan een e-mail naar Ineke Brouwer, e-mail: gein.brouwer@telfort.nl, tel. 033-2452216. Meer informatie over De Huiskamer vindt u op www.huiskamernijkerk.nl.

advertentie