Paasbijeenkomst begraafplaats

Nieuws

NIJKERK - Bij het ochtendgloren gingen eens vrouwen naar het graf van Jezus, maar vonden Hem niet meer, omdat Hij was opgestaan. Voor de vierde achtereenvolgende keer vindt op zondag Eerste Paasdag (8 april) een bijzondere Paasbijeenkomst plaats bij het kapelletje op het kerkhof van Nijkerk aan de Frieswijkstraat. Dichter bij de Paasgedachte kan een locatie niet staan. De bijeenkomst zal ongeveer een half uur duren.

door Gerrit Steen

Voor deze bijeenkomst is iedereen van harte welkom, gelovig of niet en wel of niet behorend tot een kerkgenootschap. De aanvang van de bijeenkomst is 08.30 uur en eindigt om 09.00 uur. Onder de klanken van het Nijkerks Stedelijk Fanfare Orkest Corps en muziekvereniging Concordia uit Nijkerkerveen wordt u welkom geheten op de begraafplaats door Ds. J.W. Overvliet die vanuit de Raad van Kerken Nijkerk daar een kort samenzijn van ongeveer 30 minuten verzorgt.

Zingen

De gedachte dat het kerkhof niet de laatste rustplaats, maar het voorportaal voor het Rijk der Hemelen is waarbij Jezus ons ruim 2000 jaar geleden is voorgegaan na zijn wederopstanding, wordt niet alleen verwoord door ds. Overvliet, maar ook ondersteund door het zingen van enkele liederen met medewerking van onder meer koperblazers.

Stoelen

Voor ouderen en mensen die slecht ter been zijn is er een beperkte mogelijkheid om op stoelen te zitten die speciaal voor deze gelegenheid worden neergezet. Het Paasfeest, de opstanding uit de dood van Jezus, begint dus net zoals vorige jaren in Nijkerk op de begraafplaats. Op enkele andere plaatsen in Nederland, zoals bijvoorbeeld in Zeist, komt men met Pasen al vele jaren samen op het kerkhof. De ervaring leert dat deze diensten zeer goed bezocht worden en het leek de organisatoren een goede gedachte om dit ook eens in Nijkerk te proberen. In 2009 vond de dienst in Nijkerk voor de eerste keer plaats op initiatief van ds. B.H. Steenwijk en dhr. H. Karelsen. En met succes, want de vorige jaren bezochten honderden belangstellenden de dienst, soms zelfs ondanks de regen.

Paasdienst

Na de bijeenkomst kunnen de bezoekers aansluitend naar keuze de Paasdienst bijwonen in de Kruiskerk aan de Venestraat, naar een andere kerk gaan, of huiswaarts keren. Alle kerkdeuren staan op Paasochtend voor u open.

advertentie