Waterschap produceerde in 2011 meer energie

Nieuws

NIJKERK/REGIO - De rioolwaterzuiveringen van Waterschap Vallei & Eem verbruikten in 2011 minder energie dan het jaar ervoor. Bovendien werd van die energie 41% met eigen biogas opgewekt, terwijl in 2010 nog maar 35% van de verbruikte energie zelf werd geproduceerd. Ook werd het water dat na zuivering geloosd wordt op het oppervlaktewater schoner: 90% van de fosfaten werd verwijderd, wat bijdraagt aan een beter milieu.

Waterschap Vallei & Eem investeert jaarlijks enkele miljoenen euro's in de rioolwaterzuiveringen. Het doel daarvan is om ze energiezuinig te maken en om grondstoffen die in het afvalwater zitten, terug te winnen. Afgelopen jaar is vooral geïnvesteerd in de grotere zuiveringen in Amersfoort en Ede en deze installaties hebben daardoor goede prestaties geleverd. Door betere technieken bij de zuivering van het afvalwater werd in 2011 90% van het fosfaat uit het afvalwater verwijderd. Dit draagt bij aan schoner oppervlaktewater en minder kans op algengroei. Ook onderzoekt het waterschap hoe de hoeveelheid slib - restafval dat overblijft na het zuiveringsproces - verminderd kan worden. Met het afvoeren en vernietigen daarvan zijn namelijk hoge kosten gemoeid. Door zoveel mogelijk slib om te zetten in biogas en het slib goed te ontwateren worden kosten bespaard.

Natte zomer

De besparingen werden bereikt, ondanks dat de waterzuiveringen in 2011 per dag 16.000m3 meer afvalwater te verwerken kregen dan in een normaal jaar. In het gebied van het waterschap viel in 2011 namelijk 100mm meer neerslag dan in een gemiddeld jaar. Veel regen viel er vooral in de zomer, de natste sinds 1906. Samen met gemeenten bekijkt het waterschap hoe voorkomen kan worden dat dit schone regenwater op de rioolwaterzuivering binnenkomt. Het aanleggen van een gescheiden rioleringssysteem voor regenwater en afvalwater is een methode daarvoor.

Het waterschap heeft acht rioolwaterzuiveringen in haar gebied, waarvan de grootste in Ede, bij Veenendaal en in Amersfoort staan. Daarnaast zijn er kleinere installaties in Soest, Nijkerk, Woudenberg, Bennekom en Renkum. Van de totale jaarlijkse begroting van 62 miljoen euro is 35 miljoen euro bestemd voor het zuiveren van rioolwater.

advertentie