CDA-fractie bij brandweer Hoevelaken

Nieuws

HOEVELAKEN - De Nijkerkse CDA fractie heeft onlangs een werkbezoek gebracht aan de brandweer in Hoevelaken. Daarbij is niet alleen gesproken over de brandweerzorg binnen de gemeente Nijkerk, maar zijn de CDA'ers ook zelf in actie gekomen.

De post Hoevelaken heeft als verzorgingsgebied de gehele kern Hoevelaken en een gedeelte van Nijkerkerveen. De CDA-fractie werd bijgepraat door de commandant, de heer Duhen. Naast een uitgebreide uitleg van wat er allemaal van een brandweerman wordt verwacht wordt en welke opleidingen en cursussen gevolgd moeten worden, werd ook stilgestaan bij de aankomende regionalisatie.

De heer Duhen benadrukte ook het belang van vrijwilligers. Met de 30 vrijwilligers die in Hoevelaken actief zijn, kan de post zich maar net redden. Met name het aantal vrijwilligers dat overdag nodig is om bij calamiteiten ingezet te kunnen worden, is klein. Het Hoevelakense CDA-raadslid Eric Stuive liet weten de zorgen over het aantal vrijwilligers te delen.

Tijdens het werkbezoek kregen de gemeenteraadsleden een brandweerpak aangemeten. Onder begeleiding werd een auto open gekipt en werd met ademlucht gezocht naar een fictief slachtoffer in een afgesloten ruimte met rook.

advertentie