Grote opkomst Werkconferentie ,,Werken met de Meldcode bij ouderenmishandeling''

Nieuws

NIJKERK/BARNEVELD - Op 30 januari 2012 hield het Steunpunt Huiselijk Geweld West-Veluwe/Vallei een werkconferentie in Barneveld over de komst van de Wet Meldcode Huiselijk Geweld in relatie tot de bestrijding van ouderenmishandeling in de West-Veluwe/Vallei. Deze Wet gaat waarschijnlijk dit jaar van kracht zijn en houdt in dat er een meldrecht zal zijn voor professionals die in hun werk te maken kunnen hebben met huiselijk geweld.

Ruim 85 professionals vanuit zorg en welzijn waren aanwezig bij de werkconferentie. Ook de wethouders Volksgezondheid van Barneveld, Ede, Nijkerk, Scherpenzeel en Wageningen waren aanwezig. Gezien het taboe dat rust op het onderwerp ouderenmishandeling was de opkomst erg goed. Het was een boeiende middag met zeer waardevolle sprekers zoals;

Lydia Janssen, juridisch adviseur in Zorg en Welzijn legde uit wat de Wet Meldcode gaat betekenen voor professionals die werken met ouderen. Zo komt er geen meldplicht, maar wel een meldrecht. Mirjam van Dongen, voorzitter van het Landelijk Platform Bestrijding Ouderenmishandeling, vertelde over de successen in de afgelopen jaren in de bestrijding van ouderenmishandeling en wat er de komende jaren nog allemaal staat te gebeuren. De laatste spreekster Paulien van der Leden, preventiefunctionaris Hera, gaf informatie over ouderenmishandeling en hoe vaak het voorkomt in de West-Veluwe/Vallei.

Trainersgroep ,,Wilde Kastanje'' speelde een praktijksituatie waar vermoedens waren van ouderenmishandeling. Zij vroeg de professionals in de zaal te reageren en mee te spelen.

Het Steunpunt Huiselijk Geweld West-Veluwe/Vallei kijkt terug op een leerzame middag.

advertentie