‘Ik heb nooit iets in die fusie gezien’

Nieuws

Hart voor Nijkerk werd in 2005, een half jaar voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2006 opgericht door de Nijkerkerveense journalist Van den Heuvel. Hij toonde zich een stevige criticaster van de zittende politieke partijen in de gemeenteraad. Hij profileerde zich als tegenstander van het afbreken van de Molenromp en de overige plannen voor de Oosterpoort. Ook liet hij helder tegengeluid horen over de Integrale Ontwikkelingsvisie, waarin een forse uitbreiding van het dorp Nijkerkerveen was voorzien.

NIJKERKERVEEN - Kees van den Heuvel, ooit oprichter van de politieke partij Hart voor Nijkerk, toonde zich niet verbaasd dat zijn geesteskind nu ter ziele is gegaan. ,,Ik heb nooit iets in die fusie gezien.”

door Henk Brinkman

Zijn optreden vond erkenning en werd door de Nijkerkse kiezers beloond. Hij kwam vanuit het niets met drie zetels in de Nijkerkse gemeenteraad. Daar werd hij wat argwanend en zeer kritisch bekeken als een nieuw fenomeen in de politiek, maar Hart voor Nijkerk trok zich daar weinig van aan en plaatste regelmatig nieuwe onderwerpen op de politieke agenda.

Kees van den Heuvel: ,,Ik heb wel het nodige bereikt. Wij zijn ooit begonnen over de veel te lange aanrijtijden van de ambulances in Nijkerk. Eerst werden onze plannen weggezet als onhaalbaar, maar later gingen VVD en CDA met onze voorstellen aan de haal. Ook het plan voor een onderscheiding voor kinderen die een goede daad hadden verricht, het kinderlintje, kwam uit onze koker. Ook was het ons idee om in het buitengebied te zorgen voor goede huisnummerbordjes, zodat hulpdiensten gemakkelijk het juiste adres kunnen vinden.”

Van den Heuvel haakte af toen de andere lokale partijen met plannen voor een nauwe samenwerking kwamen. ,,Ik heb nooit iets in die fusie gezien. Nu heb ik gelijk gekregen. Het wordt ook niets.”

advertentie