Groen licht voor uitbreiding Albert Heijn

Nieuws

NIJKERK Albert Heijn aan de Frieswijkstraat in Nijkerk mag de gewenste revitalisering alsnog uitvoeren. Zij het dat hieraan door het college van burgemeester en wethouders onder meer de voorwaarde wordt verbonden dat het assortiment niet substantieel mag worden uitgebreid.

Wijnand Kooijmans

In juni van dit jaar werd door het college een eerste principe-verzoek nog niet gehonoreerd. Wel werd aangegeven dat in het plan, zoals dat was ingediend namens de Van den Tweel-Groep, positieve elementen zaten. Dat heeft geleid, zo zegt wethouder Wim Oosterwijk, tot meerdere gesprekken tussen betrokken partijen.

[DETAILHANDELSVISIE] Uitgangspunt is steeds geweest het detailhandelsbeleid, zoals dat door de gemeenteraad van Nijkerk is vastgesteld. ,,Dat betekent dat de vestiging aan de Frieswijkstraat geen verkapte horeca-boulevard wordt", zo geeft de wethouder aan. Er komt wel winkelruimte bij. Hiermee kan een antwoord worden gegeven op het groeiende internet-shopping. ,,Het is", zo zegt Oosterwijk, ,,dat deze ontwikkeling ook in Nijkerk wordt opgepakt."

Voordeel ziet hij onder meer in het verdwijnen van een stukje kantoorfunctie en de afbraak van het voormalige bankkantoor van de SNS. Om de afspraken te waarborgen gaat de gemeente hierover een overeenkomst afsluiten. ,,Hierin leggen we onder meer de afspraken over het niet substantieel mogen uitbreiden van het assortiment."

[HANDHAVEND] Weliswaar is geen hier handhavend optreden tegen mogelijk. In het uiterste geval moet, indien AH zich niet aan de afspraken houdt, de stap naar de rechter worden gemaakt. Oosterwijk verwacht niet dat het zover komt. ,,Wij kennen Gerard van den Tweel als van een man een man, een woord een woord."

Wethouder Mariëlle Broekman sluit zich daarbij aan. ,,Het gaat bijvoorbeeld om bredere gangpaden. Je moet de ruimte geven aan de gewenste innovatieve ontwikkelingen." Door de gemeente is ook overleg gevoerd met de provincie Gelderland. Hier bestaan evenmin bezwaren tegen uitvoering van het plan. Zij het dat ook het provinciaal bestuur als voorwaarde stelt dat geen substantiële uitbreiding van het assortiment mag plaatsvinden en er geen functies aan de AH mogen worden toegevoegd welke concurrerend zijn met de binnenstad of die kunnen leiden tot marktverstoring of overcapaciteit.

[GROTER] Het winkeloppervlak wordt groter maar, zo geeft het college aan, nog steeds binnen de huidige planologische mogelijkheden. Tegelijk wordt voorzien in een verbetering van de verkeersveiligheid, de terreininrichting, de uitstraling en de ruimtelijke kwaliteit. Onder meer schuift de uitrit aan de Frieswijkstraat een eindje op.

Het laden en lossen vindt in de toekomst binnen plaats en ook dat wordt door het college gezien als een vooruitgang. Met de sloop van het voormalige pand van de SNS-bank ontstaat tevens de mogelijkheid de Retourette te optimaliseren. De afname van de kantoorruimte wordt als positief ervaren, gezien de bestaande leegstand in Nijkerk in de kantorensector. Door AH wordt dinsdag 8 januari een inloopbijeenkomst gehouden van 19.00 tot 20.30 uur in de supermarkt.

advertentie