Patrica van Loozen al twintig jaar actief in gemeentelijke politiek
Patrica van Loozen al twintig jaar actief in gemeentelijke politiek Wijnand Kooijmans

DLP: 'Ondernemer is het hart van de samenleving'

Verkiezingen/nieuws Verkiezingen voor gemeenteraad 2018

NIJKERK Al twintig jaar actief in de politiek, vanuit commissie naar raad en nu sinds tweeëneenhalf jaar wethouder. Patricia van Loozen, lijsttrekker voor De Lokale Partij.

Wijnand Kooijmans

De rol van wethouder heeft haar gepast, zegt ze. ,,Ik heb ook veel geleerd waarbij je iedere keer wordt geconfronteerd met diepgaande zaken. En nu ben ik met veel enthousiasme weer lijsttrekker."

[ONDERNEMER] Van Loozen doet dat voor een partij welke de ondernemer ziet als het hart van de samenleving. ,,Wat dat betreft ben ik blij dat we als gemeente zo'n twintig kavels bedrijventerrein hebben mogen verkopen om bedrijven te behouden voor Nijkerk of als nieuwkomer binnen te halen."

De Lokale Partij wil ook een vangnet zijn voor de zwaksten in de samenleving. Wat dat betreft is Van Loosen blij dat er een schuldhulppakket maar ook een Kindpakket is gekomen. ,,Bovendien hebben we vier jaar geleden beloofd dat we voor Nijkerkerveen zouden staan. Als ik nu zie wat er is gebouwd en dat het voorzieningencluster er komt loop ik met een trots gevoel door deze kern."

[WERK] Als het gaat om wat niet is gelukt, noemt Van Loozen dat niet iedereen binnen het reïntegratietraject aan werk is geholpen. ,,Al hebben we de re-integratie wel op de kaart gezet. Bovendien vind ik het spijtig dat we er niet voor hebben kunnen zorgen dat niemand zonder schulden zit of in de bijstand."

Wat ze ook spijtig vindt is dat niet alle neuzen dezelfde kant op staan. Dat er gemopper is en achterdocht. Dat mensen een afstand voelen tot het gemeentebestuur. ,,Dat maakt dat we moeten zorgen voor meer binding, het gesprek aan moeten gaan met de samenleving om dat gat te dichten."

[GEKOZEN] Haar partij heeft bij de vaststelling van de kandidatenlijst dit keer gekozen voor vertrouwde gezichten met kennis en ervaring. En getracht met een zo concreet mogelijk programma te komen. ,,Van zaken welke de mensen in de gemeente Nijkerk bezighouden. Zo kan het ondernemersklimaat nog worden verbeterd. Dat de bereikbaarheid van Nijkerk goed moet zijn."

Er moeten wat Patricia van Loozen betreft betaalbare huizen worden gebouwd voor mensen die daar behoefte aan hebben. Dat betekent voor starters, senioren maar ook voor nieuwe woonvormen. De zorg is wat haar betreft dichter bij de mensen gebracht. ,,Maar we moeten ervoor zorgen dat ouderen een volwaardig gesprekspartner van de gemeente blijven en daarvoor maatwerk leveren."

[OPLOSSINGEN] Er moeten, wat haar betreft niet op voorhand oplossingen worden bedacht voor problemen welke er nog niet zijn. ,,We moeten ook nadenken hoe wij de maatschappij duurzamer maken. Welke bijdragen mensen daaraan zelf kunnen leveren naast het scheiden van afval. Daarover moeten ze een passend advies kunnen krijgen."

Kosten moeten wat Van Loozen betreft eerlijk worden verdeeld. Geen geld vragen voor zaken welke niet van de grond zijn gekomen. Daaronder valt voor haar ook de afschaffing van de hondenbelasting als een oneigenlijke heffing.

Het onderhoudsniveau van de openbare ruimte moet omhoog en daarin moeten wat haar betreft snel stappen worden gezet. En er moet worden opgetreden tegen overlast. Dat kan volgens haar niet worden getolereerd.

advertentie