Marina Lanting, nieuwkomer in de lokale politiek, maar een bekende in Nijkerk.
Marina Lanting, nieuwkomer in de lokale politiek, maar een bekende in Nijkerk. Wijnand Kooijmans

Nieuwkomer Marina Lanting lijsttrekker CU/SGP

Verkiezingen/nieuws Verkiezingen voor gemeenteraad 2018

NIJKERK Marina Lanting is als lijsttrekker voor de ChristenUnie/SGP een nieuw gezicht bij de gemeenteraadsverkiezingen. Werkzaam als gezins- en relatietherapeut bij Elan in Barneveld en eigenaar van boekhandel Roodbeen. Al draagt ze deze over aan haar dochter zodat ze hier nog maar enkele keren per week is te vinden.

Wijnand Kooijmans

Dat maakt dat ze tijd heeft voor het komende raadswerk. ,,Ik riep vroeger altijd 'ik ga nooit de politiek in.' Ik heb mijzelf nooit op de ambitie daarvoor kunnen betrappen al ben ik verder wel ambitieus. Door het werk in de regiegroep Binnenstad heb ik leren kijken naar het raadswerk. Is was wel verrast door het feit dat de selectiecommissie bij mij op de stoep stond om mij te vragen voor het lijsttrekkerschap."

[CHRISTEN] ,,De oren klapperen mij wel even. Ik sta echter met beide benen in de samenleving. Als christen kun je tijd en uren maar eenmaal besteden en daarom heb ik ja gezegd."

Ze heeft de politiek wel gevolgd in de afgelopen vier jaar. Wat dat betreft is ze tevreden dat de voorstellen van Samen aan Zet zijn gehonoreerd. ,,Het gros van de partijen ziet dat de binnenstad moet vernieuwen. Dat is hoog tijd. Terwijl we een goede mix hebben te bieden, een compact winkelaanbod. Ik kan zo een lijst opschrijven van winkels die ik anderen kan aanbevelen. Toeristen zijn altijd zeer positief over Nijkerk." Lanting was actief binnen de kerngroep die de plannen voor de binnenstad heeft voorbereid.

[NEGATIEF] Gevraagd naar wat ze als negatief heeft ervaren in de afgelopen vier jaar moet ze als nieuwkomer in de Nijkerkse politiek wel even slikken. ,,Dat is dat het CDA tegen veel voorstellen 'nee' zegt terwijl wij nu de financiële middelen hebben om een slag te maken. Ik zeg wees positief, dat geluid mis ik bij hen. Laten we met elkaar de schouders eronder zetten als het gaat om de toekomst van de gemeente Nijkerk."

Voor de komende vier jaar moet aan de slag worden gegaan met de dingen die in gang zijn gezet. Zoals de aanpak van de binnenstad, de Havenkom, het realiseren van de verbinding tussen de binnenstad en Nieuw Hulckesteijn. Het aantrekken van een city-manager. ,,We moeten ook staan voor ondernemers die een winkel hebben. In iedere kern een ontmoetingsplek bieden waar mensen kunnen samen komen, waar ze zich geborgen voelen."

[STADHUIS] Het stadhuis moet zaterdag geopend zijn. Niet alles valt digitaal te doen en niet iedereen kan door de week. Voorkomen moet worden dat ouderen in een isolement komen. Er moet een goede aanpak komen van het alcohol- en drugsgebruik. Voorkomen moet worden dat mantelzorgers boven hun kunnen moeten presteren. ,,Als raad moeten we kijken wat mensen nodig hebben."

Marina Lanting wil kijken naar kwetsbare jongeren. De 18+ welke buiten de jeugdzorg vallen. ,,Elk kind moet een mooie plek hebben, het liefst in eigen gezin. We moeten voorkomen dat die jongeren tussen de wal en het schip vallen."

[SPEER] Wat de lijsttrekker van de ChristenUnie/SGP betreft wordt als een speer aan de gang gegaan met het bouwen van woningen voor starters. Maar ook voor ouderen, dicht bij voorzieningen. Betaalbaar maar ook duurzaam.

Boeren moeten kunnen blijven boeren. ,,En als raad moeten we de politiek weer dichter bij de mensen brengen", zo is haar laatste hartekreet.

advertentie