Freek Rebel en Harke Dijksterhuis verkiesbaar voor ChristenUnie Gelderland

Verkiezingen/nieuws Deel je nieuws

De Nijkerkers Freek Rebel en Harke Dijksterhuis zijn op 20 maart verkiesbaar voor de ChristenUnie in Nijkerk. Freek Rebel staat op de 5e plek op de provinciale ChristenUnie-lijst, wethouder Harke Dijksterhuis is verkiesbaar voor zowel de Provinciale Staten als het Waterschap Vallei en Veluwe. 

Op 20 maart zijn er in Nederland weer verkiezingen. Er kunnen vertegenwoordigers gekozen worden voor de Waterschappen en de Provinciale Staten.  De laatste verkiezing is indirect een verkiezing voor de Eerste Kamer. Drie overheden die misschien ver weg lijken van Nijkerk maar ondertussen veel invloed hebben op ons dagelijks leven. Ga maar na; wie rijdt er niet uit Nijkerk naar andere plaatsen over N-wegen? Deze vallen onder verantwoording van de provincie. En zo zijn er veel terreinen waar je niet bij stil staat die van grote invloed zijn op ons dagelijks leven. Des te mooier dat er ook Nijkerkers zijn die op de lijst van de ChristenUnie voor de Provincie en de Waterschappen staan. En daarmee ook Nijkerk willen vertegenwoordigen in de Provincie.

Harke Dijksterhuis is als wethouder voor de gemeente Nijkerk onder andere verantwoordelijk voor wonen, duurzaamheid en water. Stuk voor stuk thema’s waarin veel wordt samengewerkt met de provincie en het waterschap: “De ChristenUnie wil vanuit een christelijk perspectief verantwoordelijkheid nemen, zowel voor de aarde waar we op leven als voor de mensen om ons heen. Daarom stel ik me ook graag als lokale vertegenwoordiger voor deze verkiezingen beschikbaar”.

Ook Freek Rebel staat op de lijst van de ChristenUnie. Met een 5e plek op de provinciale kieslijst staat hij dicht bij de fractie en wil hij zich in gaan zetten om realistische plannen waar te maken. Zeker nu er veel plannen gemaakt worden als het gaat om klimaat of duurzaamheid. Dat er iets moet veranderen daar zijn de meesten het wel over eens. Nijkerk kan niet alleen de doelstellingen halen om in 2035 CO2-neutraal te zijn. Samenwerking met de provincie is daarbij noodzakelijk. Rebel:  “Of het nu gaat om het verlagen van ons energieverbruik, het plaatsen van zonnepanelen of windmolens of om innovaties te ondersteunen op het gebied van duurzaamheid: om verder te komen moet je samenwerken. Samen met de mensen om wie het gaat. Daarnaast vind ik het belangrijk dat jonge boeren ondersteund worden om hun bedrijven duurzaam en toekomstbestendig te maken”.   

FOTO: ARJEN GERRITSMA

advertentie
advertentie