Na een aantal jaren van lichte krimp van leden die tennissen, zien beide dames de laatste jaren het ledenaantal stabiliseren. ,,Wat we merken dat er best wel jeugd begint met tennissen, maar dat het moeilijk is om ze vele jaren vast te houden," aldus Landman van TV Sparta. Bij NTC geldt te vaak hetzelfde volgens Van Es. ,,Tennis is voor veel jeugdspelers toch de tweede sport die naast een andere sport wordt gedaan. Op latere leeftijd kiezen jeugdspelers vervolgens om te stoppen met tennis, bijvoorbeeld als ze naar het voortgezet onderwijs gaan of een baantje krijgen." Waar beide dames het helemaal over eens zijn, is dat tennis te leuk is om niet te blijven beoefenen.

Tennis is immers niet alleen leuk, maar het is voor alle leeftijdenVan Es heeft drie kinderen die tennissen. Haar zoons Joël en Ruben en dochter Imme zijn minstens zo fanatiek op de baan als hun moeder als ze staat te kijken. ,,Ik vind het enorm leuk om ze te zien tennissen en dan raak je 'als vanzelf' betrokken bij de club." Voor Landman geldt hetzelfde, haar dochter Stephanie tennist eveneens, al slaat zij ook zelf een heel behoorlijk goed balletje over het net. ,,Veel kinderen beginnen toch met een sport die hun ouders beoefenen of hebben beoefend. Omdat je toch meer kinderen wil laten tennissen als vereniging worden er diverse activiteiten georganiseerd om ze kennis te laten maken met de sport."

HECHTE TEAMS Waar tennissers in Nijkerk al de keuze hebben om te gaan spelen bij TV Sparta of NTC, zijn er ook zoveel andere sporten om uit te kiezen. ,,Die 'concurrentie' van andere sporten is groot in Nijkerk, want er is enorm veel keuze," vindt Landman. Volgens Van Es speelt er daarnaast onterecht dat het een puur individuele sport is. ,,Oké, als je speelt in het enkelspel, sta je alleen op de baan. Maar onze competitieteams zijn toch hechte teams, waar veel samen wordt gedaan." Een constatering die door Landman wordt gedeeld. ,,Zeker in competities zie je teams naar elkaar toe groeien, maar ook tijdens toernooien zie je onderling veel interactie. Als de één speelt, zijn anderen aandachtig toeschouwer en voor, tussen en na wedstrijden hebben de spelers en speelsters samen veel plezier, wat toch het meest belangrijke is aan sport."

ACTIVITEITEN Om de onderlinge band tussen de jeugdspelers te vergroten, organiseren zowel NTC als TV Sparta diverse leuke activiteiten. ,,Met onze jeugdleden zijn we bijvoorbeeld onlangs naar het ABN AMRO World Tennis Tournament in Rotterdam geweest. Met een ingezonden promotiefilmpje hadden we daar een clinic gewonnen, maar daarnaast hebben we genoten van de tenniswedstrijden van tennishelden die je normaal alleen op televisie kan zien," vertelt Merit Van Es enthousiast. ,,Elk jaar organiseren we ongeveer drie extra activiteiten voor onze jeugd, als aanvulling op de gebruikelijke trainingen," stelt Landman. ,,Vroeger organiseerden we bijvoorbeeld een kampweekend, maar dat bleek steeds moeilijker te organiseren. Nu hebben we speciale tennisdagen net voor en na de vakantie, met naast het tennis leuke activiteiten. We merken dat onze spelers dat heel leuk vinden om op deze dagen samen lekker met sport bezig te zijn."

MEER PLEZIER Niet alleen binnen Nijkerk wordt er alles aan gedaan om tennis nog aantrekkelijker te maken voor jeugdspelers. Zo is de KNLTB enkele jaren gelden al gestart met de categorieën rood, oranje, groen en geel om jonge spelers beter te leren tennissen en meer plezier te laten beleven. Het veld wordt daarbij per categorie, vooral gebaseerd op leeftijd, steeds groter en de ballen veranderen om uiteindelijk te eindigen op een hele baan. ,,Deze opzet is er vooral voor om jonge spelers de basistechnieken beter aan te leren. In het algemeen geldt toch dat wanneer een speler beter wordt, het plezier blijft," legt Dyonne Landman uit. Daarnaast gaat de competitieopzet enigszins veranderen volgens Van Es: ,,In de leeftijd 11 tot 14 jaar werd tot nu toe gespeeld om zes gewonnen games per set. De KNLTB heeft besloten om dit te verlagen naar vier games per set. Dit is vooral aangepast, omdat er werd gesteld dat wedstrijden soms te lang duren. Of ik het een goede aanpassing vindt? Nou, wat mij betreft kan een wedstrijd niet lang genoeg duren."

Als de perikelen rond het alom bekende virus geen roet in het eten gooien, starten binnenkort de voorjaarscompetities. In feite de start van het zomerseizoen, waarin de jeugdtoernooien gaan plaatsvinden. In de tweede helft van juni organiseert TV Sparta hun  'Bokkers Catering Open Jeugdtoernooi' en in de laatste week van de zomervakantie vindt het 'Sport Inn Open Jeugdtoernooi' op de banen van NTC plaats. ,,Daar kunnen alle jeugdspelers aan meedoen, dus van beide verenigingen en ook van verenigingen buiten Nijkerk," roepen de dames eensgezind. 

VOOR ALLE LEEFTIJDEN TV Sparta organiseert ook dit jaar weer het schooltennistoernooi voor basisscholen op woensdag 8 april. ,,Op 27 maart en 12 juni willen we daarnaast open tennismiddagen organiseren voor alle leeftijden. Hetzij om te oefenen, maar toch vooral ook om alle geïnteresseerden kennis te laten maken met tennis." Naast de activiteiten om leden te werven, kennen beide verenigingen een ledenwerfactie met aantrekkelijke voordeeltjes voor nieuwe leden. ,,Sowieso kan iedereen die kennis wil maken met tennis contact opnemen," stellen de dames. ,,Tennis is immers niet alleen leuk, maar het is voor alle leeftijden. Bij onze sport kan je een zeventigjarig lidmaatschap bereiken, terwijl je nog steeds op de baan staat. Zo'n sport wil toch iedereen beoefenen?"

Door Rob Schoon