Ze krijgen les volgens de VTA-methode, de visual tree assessment. Een methode om bomen te onderzoeken op eventuele gebreken. De bomen worden visueel beoordeeld op biologische en mechanische symptomen.