Het leek een aflopende zaak, in augustus. Na een zeer matige vlinderzomer liepen de aantallen dagvlinders sterk terug. Tot september ineens met een verrassing kwam: verscheidene soorten kwamen met een derde generatie op de proppen en op een mooie dag in het begin van de maand vlogen er in het dorp en op het platteland weer volop dagpauwogen, atalanta’s, bonte zandoogjes, grote en kleine koolwit...