Ze verplichtten zich daarmee om -samen met het Rijk- tot 2030 niet minder dan 23.000 woningen te bouwen, waarvan de corporaties er een slordige 10.000 voor hun rekening gaan nemen. De ‘demarrage in de bouwopgave’, zoals burgemeester Lucas Bolsius van Amersfoort, dat noemde, is nodig om de verstoorde verhoudingen op de regionale (en landelijke) woningmarkt weer te herstellen. Daarmee m...