Als het gaat om een zelfstandige wooneenheid moet deze zijn voorzien van een keuken en douche. Bij kamerbewoning gaat het veelal om het gezamenlijk gebruik van deze voorzieningen, bijvoorbeeld door studenten maar ook voor tijdelijke bewoning door arbeidsmigranten. Wethouder Wim Oosterwijk ziet voordelen in het splitsen van panden als het gaat om de volkshuisvesting. ,,Hiermee komen we tegem...