Als het gaat om een zelfstandige wooneenheid moet deze zijn voorzien van een keuken en douche. Bij kamerbewoning gaat het veelal om het gezamenlijk gebruik van deze voorzieningen, bijvoorbeeld door studenten maar ook voor tijdelijke bewoning door arbeidsmigranten. Wethouder Wim Oosterwijk ziet voordelen in het splitsen van panden als het gaat om de volkshuisvesting. ,,Hiermee komen we tegem..

WENSELIJKHEID Dat maakt, zo zegt Oosterwijk, dat de wenselijkheid van het splitsen van panden enerzijds afhankelijk is van de locaties maar ook van bestaande functies en kwaliteiten in de omgeving waar het staat. Een splitsing kan bijvoorbeeld gevolgen hebben voor de sociale samenhang in de directe omgeving. Deze kan worden verlevendigd maar het risico dat overlast wor..