Het water staat niet alleen Connexxion, ook de andere particuliere ov-bedrijven in het land tot aan de lippen. De verliezen lopen zo hard op, dat zij de dienstverlening voor de komende jaren niet kunnen garanderen. Dit geldt dus ook voor de Valleilijn. De afgelopen weken vervoerde Connexxion hier nog dertig tot veertig procent van het aantal passagiers vóór de coronacrisis. ,,We missen dus zestig procent. Die mensen zullen we voor een groot deel niet meer terugzien, ook niet als dit allemaal voorbij is", zegt woordvoerder Coen Storm. ,,Het verlies loopt keihard op en onze kosten lopen gewoon door. Natuurlijk zijn er steunmaatregelen, maar die zijn bij lange na niet toereikend."

VELE MILJOENEN Connexxion beheert de Valleilijn sinds 2006, toen het een openbare aanbesteding won. Het bedrijf verkreeg hiermee de rechten op vijftien jaar te rijden op het traject. Het kocht hiervoor onder meer nieuwe treinstellen. Eind 2021 loopt deze af. De provincie Gelderland zit middenin het traject om de lijn opnieuw aan te besteden voor de periode tot 2036. De aanbesteding van de treindienst tussen Amersfoort, Barneveld en Ede-Wageningen is in februari gestart, dus voor de coronacrisis uitbrak. In de huidige onzekere situatie zal geen enkel ov-bedrijf op de concessie kunnen inschrijven, verwacht Storm. ,,In de voorwaarden worden investeringen gevraagd voor vele miljoenen: de hele formule moet worden aangepast, er worden duurzaamheidsmaatregelen verwacht. Waar moeten wij dat geld vandaan halen? Wie wil voor de komende 15 jaar zijn nek uitsteken? We weten niet wat de markt gaat doen."

E-BIKES Door de coronacrisis heeft de provincie Gelderland de aanbestedingsprocedure iets aangepast. Gedeputeerde Staten heeft besloten om de opbrengst van de 'winnende' vervoerder aan te vullen tot tachtig procent zolang er beperkende maatregelen van kracht zijn in verband met corona. Gelderland zou daarmee garant staan voor een bedrag van 4,89 miljoen euro per jaar. Daar staat tegenover dat de volledige dienstregeling wordt uitgevoerd. Storm verwacht dat dit niet haalbaar is. ,,We zijn in gesprek met de provincie en die is bereid mee te denken. Maar uiteindelijk draait het hier om geld, simpel zat. Je hebt ook de passagiers nodig. Die lopen nu weg. De verkoop van tweedehandsauto's is hard gestegen, bij bedrijven lopen allerlei onderzoeken naar mogelijkheden voor thuiswerken, er worden regelingen voor e-bikes opgezet. De mensen hebben de boodschap van de afgelopen maanden, 'mijd het openbaar vervoer', goed in de oren geknoopt. De markt is substantieel veranderd."

DEADLINE Aanvankelijk kregen ov-bedrijven tot 19 mei de tijd om in te schrijven op de Valleilijn. In verband met corona heeft de provincie Gelderland die deadline verschoven naar 24 augustus.

Jannes Bijlsma