De bewindspersonen meldden dat er in het najaar een voorkeursalternatief wordt vastgesteld voor het knooppunt. Aan het begin van dit jaar werden hiervoor achttien verschillende varianten gepresenteerd. Daarvan zijn er inmiddels zeven over. ,,De afronding van deze verkenning neemt iets meer tijd dan verwacht", schrijven zij aan de Kamer. ,,Dit zorgt ervoor dat het ontwerp Tracébesluit niet eerder verwacht wordt dan 2022. De hierop volgende mijlpalen schuiven ook een jaar op." 

Het proces hangt ook samen met knooppunt Hoevelaken, aldus Van Nieuwenhuizen en Van Van Veldhoven. Dat zou eerder worden aangepakt dan de A1/A30, maar dat werd onzeker nadat in april 2019 het contract met de wegenbouwers BAM en Van Oord werd ontbonden omdat zij het niet eens konden worden met Rijkswaterstaat over de financiële risico's.

CORONA Het ministerie liet maandagochtend tegenover onze collega's van BarneveldseKrant.nl weten dat er drie aanwijsbare redenen zijn aan te voeren voor de vertraging: de corona-crisis, de stikstofcrisis en de variant-keuze die nog gemaakt moet worden. ,,Door de coronacrisis waren langere tijd geen fysieke bijeenkomsten mogelijk, dus dat was een probleem", zegt een woordvoerder. ,,Stikstof speelt in de regio Barneveld ook wel een grote rol", doelend op de nabije aanwezigheid van de Veluwe, waar de natuur gevoelig is voor stikstofuitstoot. ,,En naar de varianten moet natuurlijk zorgvuldig gekeken worden." 

Ontwikkelingen rond knooppunt Hoevelaken spelen wel een rol in het proces, maar zijn niet de oorzaak van de vertraging bij A1/A30. ,,'Hoevelaken' is al verder in de besluitvorming, maar omdat de beide projecten op elkaar moeten aansluiten, heeft het één wel met het ander te maken." Momenteel worden de voorbereidingen getroffen voor het tracébesluit voor knooppunt Hoevelaken.

VOLGENS PLANNING De gemeente Barneveld was maandagochtend verrast over de brief van de bewindspersonen aan de Kamer. Er werd navraag gedaan, en er blijkt volgens gemeentewoordvoerder Michiel van Werven helemaal geen sprake van vertraging. Er zou een administratieve fout zijn gemaakt. ,,De aanpak van knooppunt A1/A30 verloopt gewoon volgens planning. Het gaat hier puur om een fout die vorig jaar is gemaakt. Die wordt hiermee hersteld. Wat de bewindspersonen nu in de brief schrijven, klopt dus niet helemaal." 

Jaarlijks stuurt het ministerie een brief aan de Kamer, met een overzicht van alle wegenprojecten in het land. In het overzicht van vorig jaar bleek een fout geslopen. ,,Hoe die daarin is gekomen is niet duidelijk. Maar de planning zoals die is gemaakt, blijft gewoon staan."

door Jannes Bijlsma