Het gaat in eerste instantie om eerder gepland onderhoudswerk aan de snelweg, waarbij de asfaltdeklaag wordt vervangen. De minister wil in overleg met de bouwsector dit project, evenals andere infrastructurele onderhoudsprojecten in het land, naar voren halen vanwege het 'coronatijdperk', meldt het ministerie.

Dit om het werk aan de wegen, waterwegen, sluizen en kust draaiende te houden. ,,We hebben onze bouwers die werken aan onze wegen, bruggen en andere infrastructuur hard nodig'', aldus Van Nieuwenhuizen. ,,Veel mensen verdienen hun boterham in de bouw. De sector is belangrijk voor onze economie. Daarom ben ik blij dat we samen met de sector de schouders eronder zetten, zodat de vele bedrijven en mensen die werken in de bouw zo goed mogelijk door deze tijd komen en aan het werk kunnen blijven."

Daar komt bij dat het in deze 'coronatijd' minder druk is op de wegen en het daardoor makkelijker is om bijvoorbeeld een rijstrook tijdelijk af te sluiten. ,,Dus deze maatregel levert niet alleen extra werk op voor de bouw, maar zorgt er ook voor dat er minder hinder is, als het weer drukker is op de weg.''

Vanwege vervanging van de asfaltdeklaag op de A1 is de hoofdrijbaan van de snelweg van de A1 tussen knooppunt Hoevelaken en Barneveld in de richting van Apeldoorn vier nachten afgesloten, van dinsdag 28 april tot zaterdag 2 mei. De afsluitingen gelden van 21.00 tot 5.00 uur. Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers om rekening te houden met omleidingsroutes en een extra reistijd die kan oplopen tot 45 minuten.

Begin maart kondigde de minister, in antwoord op Kamervragen van CDA en VVD, daarnaast maatregelen aan op de A1 tussen knooppunt Hoevelaken en knooppunt A1/A30 bij Barneveld om de verkeerssituatie veiliger te maken en minder filegevoelig. Er komen extra borden ter hoogte van tankstation en parkeerplaats Palmpol en mogelijk een dynamisch route-informatiepaneel. Ook het einde van de spitsstrook moet straks duidelijker zijn. Extra wegmarkering kan hier een rol in spelen. De maatregelen moeten er uiteindelijk voor zorgen dat weggebruikers ,,extra alert zijn bij het naderen van een mogelijk risicovolle situatie en filevorming op de hoofdrijbaan'', aldus Rijkswaterstaat eerder in deze krant.

Het traject op de A1 bij Barneveld komt bijna dagelijks langs in de filelijstjes en er gebeuren veel ongevallen. Het is bekend dat knooppunt A1/A30 op de langere termijn op de schop gaat (uiterlijk in 2023 wordt hierover een besluit genomen), maar de Kamerleden verzochten de minister vooruitlopend te kijken wat er al mogelijk is.

door Wouter van Dijk