Insectenboer worden. Nee, die gedachte is geen fata morgana, maar heel realistisch. Barnevelder Wicha Benus laat er geen misverstand over bestaan. ,,Als ik simpelweg naar alle ontwikkelingen op het gebied van voedsel kijk, dan kan het niet anders dan dat de insectenkweek een nieuwe veeteeltsector wordt."

Insecten bevatten veel eiwitten en bevatten 'vergelijkbare voedingstoffen als vlees'Benus is sinds aflopen zomer 'kennismakelaar eiwittransitie' voor de Regio Foodvalley. Eiwittransitie is een van de speerpunten van de regiona..