De Lunteraan wijst op drie panelen met informatie over oorsprong en verspreiding van de wolf. ,,Na de val van de Muur zijn de wolven vanuit Rusland en Oost-Europa naar West-Europa gekomen. Poolse jagers kregen premies en hebben er veel geschoten. In de hele westerse wereld nam het besef en respect van vrije natuur toe, dat noemen we 'rewilding'. Zo konden wolven zich in nieuwe gebie..

TERRITORIUM Op een paneel is te zien dat er in de zestiende en zeventiende eeuw in Nederland enorm door de adel op 'Midas' is gejaagd. Frijlink denkt dat dit wel meeviel in die tijd, omdat hij weet dat wolven enorm hechten aan een eigen territorium en het sociale aspect. ,,Slechts één wolf kan uit de voeten op 25 vierkante kilometer. Ze hebben dus heel..