De filedruk nam hier met maar liefst 34 procent toe, terwijl er landelijk sprake was van een toename van zeventien procent. De andere kant op, tussen Amersfoort en Barneveld, steeg de filezwaarte met twaalf procent, waarmee dit weggedeelte onveranderd op de negende plek van de algemene ranglijst prijkt. Bovenaan de lijst staan de A4 (Amsterdam-Den Haag), A27 (Utrecht-Breda) en A58 (Tilburg-Eindhoven). Alleen op de A20 (Gouda-Hoek van Holland) nam de filedruk met een plus van 38 procent nóg verder toe dan op de A1 tussen Voorthuizen en Amersfoort.

Voor de ochtendspits is het traject richting Amersfoort de absolute koploper, als het om de filezwaarte gaat. Het weggedeelte steeg van de vierde naar de eerste positie. Pas twee jaar geleden kreeg de weg de eerste vermelding op de lijst. Sindsdien hoopte het verkeer er alleen maar verder op. Voor de avondspits stond het traject vorig jaar op de zesde positie en die notering bleef voor dit jaar onveranderd.

OVERDAG De ANWB meldt dat de drukte op de snelweg niet alleen tijdens de spitsuren toenam, ook overdag ondervond het verkeer het afgelopen jaar meer hinder van files. Buiten de spits werd een stijging van 40 procent van de filedruk berekend, vergeleken met 2018. Het snelwegnetwerk is het afgelopen jaar stevig uitgebreid, maar daar stond een toenemend aantal verkeersdeelnemers tegenover.

Een oplossing voor de filedruk op het traject wordt niet voor 2023 verwacht. Als het voortraject succesvol wordt doorlopen, begint Rijkswaterstaat dat jaar met de aanpak van het knooppunt A1/A30 bij Barneveld. Een voorkeursalternatief moet in 2020 worden bepaald. Vervolgens wordt er in 2022 een tracébesluit genomen, waarna een jaar later de schop in de grond gaat.

ONGELUKKEN Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat werkt momenteel aan een zogenoemde MIRT-verkenning om de aanpak mogelijk te maken. Uit een eerste probleemanalyse kwam naar voren dat de capaciteit van de A1, ten oosten van de aansluiting Barneveld, te klein is en blijft om al het verkeer goed te laten doorstromen in de ochtend- en avondspits. Bovendien vinden er in beide richtingen tientallen ongelukken per jaar plaats, vooral tussen tankstation Palmpol en de afslag Voorthuizen. Die komen met name door files en een aantal onduidelijke situaties voor de weggebruiker.

CAPACITEITSPROBLEEM Woordvoerder Arnoud Broekhuis van de ANWB beaamt die analyse. ,,Het blijft allemaal lastig daar. Het is puur een capaciteitsprobleem. Een groot verschil met andere trajecten is dat het hier ook buiten de spits enorm druk is. Laatst reed ik er zelf op een rustige zondagmiddag en dan zie je dat het hier aanzienlijk drukker is dan elders. En dat zal de komende jaren nog wel een probleem blijven."

OPLOSSINGEN In het vervolg van de MIRT-verkenning spreekt het ministerie intensief met overheden, omwonenden en andere belanghebbenden om mogelijke oplossingen te bedenken. De gemeente Barneveld, provincie Gelderland, het ministerie en Rijkswaterstaat schetsten vijftien oplossingsrichtingen. Die zijn gedeeld met een klankbordgroep waarin onder meer de omliggende gemeenten, de Regio Foodvalley, het waterschap, de hulpdiensten, de Barneveldse Industriële Kring en vertegenwoordigers van wegrestaurant Goudreinet, de McDonalds en tankstation Tango zitten.

Door Jannes Bijlsma