Met de zogenoemde Regio Deal Veluwe dingen de partijen mee naar een deel van de 180 miljoen euro die het Rijk verdeelt onder verschillende regionale projecten in het land. In een eerdere tranche ontving de Regio Foodvalley - waaronder de gemeente Nijkerk - al tientallen miljoenen van het kabinet voor projecten met betrekking op duurzame landbouw, het bevorderen van gezonde en duurzame voeding en onderzoek en educatie.

Het gaat niet goed met de natuur op de Veluwe, vinden zij. Veertig procent van de flora en fauna in Gelderland staat op de Rode Lijst van bedreigde soorten. De biodiversiteit staat onder grote druk, mede door de 'veel te hoge' stikstofuitstoot in het gebied. ,,Het is écht een urgent probleem", zegt programmamanager Floris Gerritsen. ,,Als jij en ik over de hei lopen zien we dat niet, maar ecologen en biologen zeggen het in koor: dit gaat niet goed. Niet alleen is de stikstofuitstoot te hoog, ook de recreatiedruk op het natuurgebied."

De redactie selecteert, voor u, wekelijks een aantal belangrijke en spraakmakende verhalen uit de regio.

OPKOPEN Eén van de maatregelen die met de miljoenen genomen kunnen worden, is het opkopen van agrarische bedrijven die nabij kwetsbare natuur zijn gevestigd. ,,Dat die boerderijen daar staan is historisch gegroeid. Maar als we de Veluwe nu opnieuw zouden inrichten, zouden die bedrijven daar niet komen. Je kunt die bedrijven opkopen en het gebied herbestemmen, bijvoorbeeld tot een zonnepark of het teruggeven aan de natuur. De Veluwe lijkt groot maar is tegelijk ook klein, gezien de vraag naar de grond op het gebied met betrekking tot bijvoorbeeld klimaat, biodiversiteit, recreatie, wonen, etcetera. Je kunt de grond maar één keer uitgeven. Wij willen een eerste stap maken in het nadenken over wat je doet met de vrijgekomen hectares."

TEGENSTRIJDIGHEDEN Met het geld wil Veluwe-op-1 verder investeren in logischere toegangspoorten naar de Veluwe, de verduurzaming van de recreatiesector en het opstarten van een proces om te komen tot een zogenoemde 'Veluwewet'. De gedachte achter dit laatste is om tegenstrijdigheden in de regelgeving tegen te gaan, in het belang van de recreatieve ondernemer, zegt Gerritsen. ,,Een voorbeeld: een ondernemer zaait wat plantjes in, om zijn gasten iets extra's te bieden op zijn verblijfslocatie. Daar komen dieren op af en de bodem komt verder tot leven. Tien jaar later wil de ondernemer zijn park uitbreiden, maar krijgt dan van de overheid op zijn kop omdat de natuur op zijn terrein zo mooi is, en die moet beschermd worden. Dan word je als ondernemer dus gestraft. Een Veluwewet kan een winwin-situatie creëren: balans tussen natuur en economie."

ROMMEL OPRUIMEN Volgens Wilco de Jong, voorzitter van toeristisch platform Go Barneveld, ligt de nadruk in de Regio Deal te eenzijdig op natuurbehoud. ,,Het groen van de Veluwe is een groot goed, dat koesteren alle recreatief ondernemers. Zij wijzen de toeristen er ook op dat zij voorzichtig met de natuur moeten omgaan en hun rommel moeten opruimen. Maar toeristen moeten ook in de toekomst wel van kunnen genieten. De discussie rond natuurbehoud dreigt in mijn ogen wat door te slaan, dat zie je ook in het hele stikstofverhaal. De sfeer die deze Regio Deal ademt baart mij wat zorgen."

Door Jannes Bijlsma