Met de zogenoemde Regio Deal Veluwe dingen de partijen mee naar een deel van de 180 miljoen euro die het Rijk verdeelt onder verschillende regionale projecten in het land. In een eerdere tranche ontving de Regio Foodvalley - waaronder de gemeente Nijkerk - al tientallen miljoenen van het kabinet voor projecten met betrekking op duurzame landbouw, het bevorderen van gezonde en duurzame voedi...