THEO BOS PLEIT VOOR EEN GELIJK SPEELVELD

,,Creëer een gelijk speelveld." Dat is de oproep van Theo Bos, pluimveehouder uit Barneveld. Aan de Peppelseweg houdt hij circa 15.000 biologische leghennen en 40.000 vrije-uitloopkippen.

In discussies over de toekomst van de pluimveesector in de Gelderse Vallei laat de energieke Bos zich duidelijk horen. De Barnevelder constateert dat in zijn sector het aantal bedrijven krimpt, terwijl het aantal dieren per bedrijf wel gegroeid is