Indien de leden van het CDA er definitief mee in stemmen wordt Matthias Blankesteijn de nieuwe lijsttrekker voor deze partij bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022. Daarmee komt een eind aan het tijdperk Joop van Ruler die er de maximale termijn van twaalf jaar op heeft zitten.

In de afgelopen vier jaar was Blankesteijn al lid van de fractie van het CDA in de Nijkerkse raad. ,,Ik ben altijd in politiek geïnteresseerd geweest.” Het was dan ook bijna logisch dat hij politicologie ging studeren en daarna bestuurskunde. De kennis die hij daarbij vergaarde gebruikt hij nu in zijn werk als adviseur in de publieke sector. Daarin adviseert hij gemeenten hoe zij hun werk anders en beter kunnen doen.

Ik ben in hart en nieren een christendemocraat

IN HART EN NIEREN De idealen van het CDA  spreken Blankesteijn aan. ,,Ik ben in hart en nieren een christendemocraat. Het rentmeesterschap dat wij nastreven, het idee dat we het samen met elkaar moeten doen in de samenleving. En ook het belang van normen en waarden die zeker in deze tijd belangrijk zijn. We moeten antwoord geven op de vragen die in deze tijd er zijn.”

UITDAGING Hij vindt het een mooie uitdaging, al moeten de leden dan nog een klap geven op de voordracht om hem tot lijsttrekker te benoemen. ,,Het gaat mij erom idealen in de praktijk te kunnen brengen en op dat punt staan we voor grote uitdagingen. Het op orde brengen van de woningbouw. Als je iemand op straat vraagt of er de afgelopen jaren genoeg woningen zijn gebouwd voor starters, de middeninkomens en passende woningen voor senioren, zul je een keihard ‘nee’ te horen krijgen.”

Blankesteijn heeft het idee dat er in Nijkerk de afgelopen jaren is gebouwd volgens de normen die in jaren ‘90 van toepassing waren. ,,Dat maakt dat starters en de middeninkomens er bekaaid vanaf komen als het gaat om beschikbare woningen.” Een andere zaak die hem zeer ter harte gaat, ook vanuit het rentmeesterschap, is duurzaamheid. De opwekking van duurzame energie. ,,Zonder direct te denken aan enorme zonnevelden die ten koste gaan van het buitengebied.”

Een belangrijke zaak die moet worden aangepakt is het miljoenentekort van de gemeente Nijkerk. ,,Dat wordt vooral veroorzaakt door de jeugdzorg en de Wet maatschappelijk ondersteuning (Wmo). We moeten zorgen dat de financiën op orde komen en we de inwoners niet na de crisis met extra belastingverhogingen opzadelen”, vindt hij. 

ORDE OP ZAKEN STELLEN Wat Blankesteijn betreft moeten er ook keuzes worden gemaakt als het gaat om het sociaal domein. ,,Al is dat lastig om op orde te krijgen. We moeten orde op zaken stellen welke zorg we willen geven en aan wie. Onder meer door de zorg effectief in te kopen en te kijken naar de kwaliteit die wordt geleverd. Om te voorkomen dat mensen in een later stadium weer instromen in het circuit.” De sterkste schouders moeten wat hem betreft de zwaarste lasten dragen. ,,Het blijft van belang dat iedereen die zorg nodig heeft die ook krijgt. Wel moeten we kijken of de zorg die iemand krijgt altijd van gemeenschapsgeld moet worden betaald.”

Ik heb geen ambitie voor een zetel in Provinciale Staten of de Tweede Kamer

Zijn hoop is dat het CDA in de Nijkerkse raad minimaal het huidige aantal van acht zetels kan behouden. ,,Landelijk hebben we de wind tegen. Maar ik denk dat dit op lokaal niveau minder speelt. Het liefst zien we ons zetelaantal nog groeien.” Hij geeft aan dat het CDA ondanks de oppositierol de afgelopen vier jaar zich constructief heeft opgesteld en ook met eigen voorstellen is gekomen. Zoals de komst van mantelzorgwoningen en de aanpak van lachgas.

PAASBOS OPKNAPPEN Als het aan hem ligt gaat de gemeente snel aan de slag met de renovatie van de wijk Paasbos. ,,Daar moeten we de overlast aanpakken, omdat dat een grote impact heeft op het dagelijks leven van omwonenden. Maar ook de wijk zelf moet worden opgeknapt. Veel wijken hebben al een opknapbeurt gekregen. We moeten de daad bij het woord voegen en de upgrade van deze wijk oppakken. Waarbij de winkels behouden moeten blijven.”

Ten aanzien van mogelijke locaties voor toekomstige woningbouw maakt het CDA keuzes in het verkiezingsprogramma. ,,We willen vooral bouwen voor de lokale behoefte. We zien mogelijkheden in de Havenkom, Luxool en Paasbos. We moeten slim inbreiden en woningbouw niet ten koste laten gaan van ons kostbare buitengebied. Ook moeten we grond voor natuur- en landbouw behouden.”

NIEUWE GENERATIE De termijn van twaalf jaar die het CDA stelt aan de raadsleden vindt Blankesteijn prima. ,,De eerste twee jaar moet je je inwerken, vanaf dan kun je oogsten. Daarna moet je plaats maken voor een nieuwe generatie. Je moet dan je kennis overdragen aan nieuwe mensen met nieuwe energie. Zoals we de afgelopen tijd druk bezig zijn geweest de kennis tot ons te nemen die Joop van Ruler en andere fractieleden hebben die vertrekken.” Onder meer Cisca van Drie en Eric Stuive hebben hun maximale termijn erop zitten.

Zeker is dat Blankesteijn behouden blijft voor de lokale politiek. ,,Ik heb geen ambitie voor een zetel in Provinciale Staten of de Tweede Kamer. De lokale politiek heeft mijn hart.”

Door Wijnand Kooijmans

Meer nieuws in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 vind je op www.stadnijkerk.nl en op het platform Kiezen voor Nijkerk.