Maar eerlijk gezegd zijn al deze partijen zich ook min of meer een hoedje geschrokken als het gaat om de extra kosten. Er is een aanvullend krediet van 720.000 euro nodig waardoor de totale
investering komt op een bedrag van 2,7 miljoen euro. Dat bedrag is het de raad echter wel waard om het centrum van Nijkerkerveen een kwaliteitsimpuls te geven.

Het is de afronding van alle ontwikkelingen die zich de afgelopen jaren in Nijkerkerveen hebben voorgedaan. Veelal met grote instemming van de inwoners. Hier en daar was er wel eens wat gemor. Bijvoorbeeld als het gaat om de invulling van het voormalig Filippo terrein. Tegen woningbouw daar had eigenlijk niemand bezwaar. Maar een aantal omwonenden was niet gecharmeerd van ook woningen in het aangrenzende weiland. Vooral omdat de gemeente iedere poging hier ook maar een klein bouwwerk te realiseren met de grond gelijk heeft gemaakt.

WONINGBOUW Het voorzieningencluster is gereed, er is veel woningbouw gepleegd. Met meer inwoners als gevolg. Het te vernieuwen plein wordt gezien als een mogelijkheid de inwoners meer met elkaar te verbinden en ook nieuwe inwoners in contact te brengen met de oude garde. Het plein kan als de afronding worden gezien maar er ligt ook nog het plan voor woningbouw op de terreinen die door de bouw van het voorzieningencluster vrijkomen.

Het gaat dan om het terrein van de muziekvereniging Concordia en het terrein waarop de Van Rootselaarschool stond. Wethouder Wim Oosterwijk is blij met het groene licht dat er is voor de noodzakelijke wijziging van het bestemmingsplan. Er waren oorspronkelijk bezwaren maar deze zijn ingetrokken na wat wijzigingen. Een woning extra op het terrein van Concordia en meer groen rond de voormalige locatie van de school.

TOTAAL Er komen in totaal 32 woningen op beide locaties. Op het terrein van Concordia gaat het om acht rij- en hoekwoningen van twee lagen met een kap. Het gaat om koopwoningen die door Heijmans Huizen in de verkoop zijn gebracht. Op de locatie van de Van Rootselaarschool komt een appartementengebouw van twee lagen met twintig appartementen voor senioren. Deze gaan verhuurd worden door de Woningstichting Nijkerk. Verder komen hier vier twee-onder-een-kap koopwoningen, te realiseren door Heijmans.

Artikel gaat verder onder de foto van de locatie van de voormalige Van Rootselaarschool, waar appartementen gebouwd worden.

Alle partijen vinden dat door alle ontwikkelingen de herinrichting van het plein en de omliggende straten wel doorgang moet vinden. ,,Het proces verdient niet de schoonheidsprijs", zo gaf Ciska van Drie eigenlijk de mening weer van alle partijen. Diane Palm (ChristenUnie/SGP) ziet het plein als het kloppend hart van Nijkerkerveen waarmee samenhang tussen de inwoners kan worden gecreëerd. ,,Het verbindt en er komt een infrastructuur die weer jaren mee kan. Maar de volgorde waarin het is gegaan roept vragen op. Een betere raming van de kosten was beter geweest."

NOODZAAK Jacqueline Doppenberg (VVD) ziet de noodzaak het centrum op te knappen in. ,,Iedereen is blij. Maar we zijn wel een beetje geschrokken van het grote bedrag. Dat had eerder aan de raad kunnen worden gerapporteerd. Nu is het een voldongen feit. Hoe kan dit in de toekomst worden voorkomen."

Hoe voorkomen we dat we dit nog een keertje moeten meemaken?Irene Moes (PRO21): ,,Hoe voorkomen we dat we dit nog een keertje moeten meemaken? Nu worden we als raad geconfronteerd met een extra krediet van ruim 700.000 euro omdat anders niet alle ideeën welke zijn aangedragen kunnen worden uitgevoerd. Maar het maakt het centrum wel af."

Het bedrag vindt ze wel logisch omdat er meer straten bij worden betrokken en de parkeerproblemen kunnen worden opgelost en meer met het plein kan worden gedaan. Ries van Elteren (De Lokale Partij) vindt dat Nijkerkerveen 'de voorgestelde kwaliteitsimpuls verdient'.

VOLGORDE Wethouder Wim Oosterwijk erkent dat de volgorde der dingen niet goed is gegaan. Maar de overtuiging dat het om een goed plan gaat heeft hem persoonlijk – maar ook het college van burgemeester en wethouders – er van overtuigd dat het om een goed plan gaat. En hij daarom niet terug is gegaan om het plan aan te passen.

Om in de toekomst de nu gewraakte gang van zaken te voorkomen komt er een meerjarig investeringsplan waarin wordt aangegeven welke grote projecten er op stapel staan en welke bedragen daarmee zijn gemoeid. De koninklijke weg is niet bewandeld maar hij wordt wel blij met de forse kwaliteitsimpuls die Nijkerkerveen heeft gekregen en met de plannen voor het plein en omliggende straten nog krijgt.

Het dorpsplein wordt geschikt gemaakt voor evenementen, de markt en andere festiviteiten. De straten in de omgeving worden voorzien van een duurzaam gebakken klinkerverharding. De parkeervoorzieningen worden geoptimaliseerd. Met de uitvoering kan worden gestart na de bouwvak van 2021 zo is de verwachting.

Door Wijnand Kooijmans