Maar eerlijk gezegd zijn al deze partijen zich ook min of meer een hoedje geschrokken als het gaat om de extra kosten. Er is een aanvullend krediet van 720.000 euro nodig waardoor de totale
investering komt op een bedrag van 2,7 miljoen euro. Dat bedrag is het de raad echter wel waard om het centrum van Nijkerkerveen een kwaliteitsimpuls te geven.