Maar eerlijk gezegd zijn al deze partijen zich ook min of meer een hoedje geschrokken als het gaat om de extra kosten. Er is een aanvullend krediet van 720.000 euro nodig waardoor de totale
investering komt op een bedrag van 2,7 miljoen euro. Dat bedrag is het de raad echter wel waard om het centrum van Nijkerkerveen een kwaliteitsimpuls te geven.

Het is de afronding van alle ontwikkelingen die zich de afgelopen jaren in Nijkerkerveen hebben voorgedaan. Veelal met grote instemming van de inwoners. Hier en daar was er wel eens wat gemor. Bijvoorbeeld als het gaat om de invulling van het voormalig Filippo terrein. Tegen woningbouw daar had eigenlijk niemand bezwaar. Maar een aantal omwonenden was niet gecharmeerd van ook woningen in he..