Door de raad is eerder al ingestemd met de uitbreiding van basisschool De Hoeve in Hoevelaken. Daarbij is 125 vierkante meter uitbreiding toegestaan onder de voorwaarde dat de kapitaallasten via de huurvergoeding worden verhaald op de school. Gezien het aantal leerlingen bestaat namelijk nog niet het recht op de gewenste uitbreiding. Wel krijgt de school subsidie voor de aanschaf van onderw...