Door de raad is eerder al ingestemd met de uitbreiding van basisschool De Hoeve in Hoevelaken. Daarbij is 125 vierkante meter uitbreiding toegestaan onder de voorwaarde dat de kapitaallasten via de huurvergoeding worden verhaald op de school. Gezien het aantal leerlingen bestaat namelijk nog niet het recht op de gewenste uitbreiding. Wel krijgt de school subsidie voor de aanschaf van onderw..

Aan basisschool De Doornsteeg wordt een bedrag toegekend van 120.345 euro voor de eerste inrichting. De verwachting is dat in het najaar kan worden begonnen met de bouw van de school en deze in 2021 wordt opgeleverd. Waar de aanvraag was ingediend voor 1.2360 vierkante meter wordt deze maar voor 750 vierkante meter toegekend. Het resterende bedrag wordt toegekend bij een groei van het aanta..