De cijfers blijken uit de tweede bestuursrapportage die door het college van burgemeester en wethouders is gepresenteerd. Zo'n stuk is bedoeld om de raadsleden op de hoogte te stellen van de verwachte afwijkingen ten opzichte van de begroting en geeft altijd een doorkijkje naar de resterende maanden van het jaar. In dit geval was het laatste een beetje mosterd na de maaltijd. De raadsle...