De cijfers blijken uit de tweede bestuursrapportage die door het college van burgemeester en wethouders is gepresenteerd. Zo'n stuk is bedoeld om de raadsleden op de hoogte te stellen van de verwachte afwijkingen ten opzichte van de begroting en geeft altijd een doorkijkje naar de resterende maanden van het jaar. In dit geval was het laatste een beetje mosterd na de maaltijd. De raadsle..

Voor de voetbalverenigingen binnen de gemeente Nijkerk was er wel goed nieuws. Wethouder Wim Oosterwijk kon hen vertellen dat nog voor het eind van het jaar er een stuk op tafel ligt ten aanzien van de wens van de vereniging het beheer en onderhoud van hun accommodaties in eigen beheer te nemen. Zonder een tipje van de sluier op te lichten hoe dat advies er uit gaat zien.