Meerdere fracties gaan de echte discussie of over tien jaar alsnog naar de Havenkom moet worden teruggekeerd eigenlijk een beetje uit de weg. Bij Irene Moes (PRO21) is ineens de glazen bol kapot, Marina Lanting (ChristenUnie/SGP) kan niet in de toekomst kijken.

LANGER Dat is een beetje vreemd. Als het gaat om bijvoorbeeld de woonvisie wordt ineens wel tien jaar of zelfs langer vooruit gekeken. Het lijkt dat partijen zich in hun standpunt over de huisvesting van de gemeente verstoppen. De discussie lijkt nu voornamelijk te gaan of het pand van de Rabobank straks gemeentehuis moet worden genoemd of toch stadhuis of Huis van de Stad.

De fractievoorzitters lijken het meest te voelen voor de benaming gemeentehuis. Irene Moes kwam met de suggestie, die onmiddellijk werd omarmd door Aart Klompenhouwer (De Lokale Partij), omdat hij en zijn fractiegenoten zich al langer sterk maken voor de benaming gemeentehuis. De fractievoorzitters willen echter eerst overleg met hun mede-partijgenoten.

TAAL Duidelijke taal is wel gesproken door Joop van Ruler (CDA) en Klompenhouwer. Zij willen niet na tien jaar alsnog verkassen naar de Havenkom. De Rabobank blijft voor hen de optie, na tien jaar verhuizen is voor hen weggegooid geld. Los van de vraag of ze gelijk hebben, houden ze zich wat hun standpunt betreft daarmee niet op de vlakte.

Wethouder Wim Oosterwijk wil de Havenkom zeker niet braak lagen liggen. Indien zich een publiekstrekker aanbiedt, wil hij die alle kansen bieden aan de slag te gaan met het aantrekkelijker maken van dit gebied. Voorop gesteld door veel partijen dat het gebied geen concurrent mag worden van de binnenstad. Om deze reden ziet Martine Lanting niet direct de noodzaak voor komst van horeca in de Havenkom, omdat horeca al voldoende op bijvoorbeeld het Plein is gevestigd.

UITSPRAAK Ook wethouder Oosterwijk heeft niet de behoefte een uitspraak te doen over wat er over tien jaar moet gebeuren. Dat is volgens hem een discussie die dan moet worden gevoerd. Dat betekent voor hem dat gewoon verder gewerkt gaat worden aan een gewijzigde visie voor de Havenkom, omdat het Huis van de Stad in het huidige plan de meest prominente plek inneemt.

Het college van burgemeester en wethouders ziet het liefst woningbouw op de plek van het huidige stadhuis. Of dat snel lukt is een open vraag. Het oude monumentale deel van het stadhuis blijft intact, zij het dat er nog invulling aan moet worden gegeven. Op de suggestie of tijdelijke verhuur mogelijk is, werd eigenlijk niet ingegaan.

BEZWAAR De termijn waarbinnen woningbouw mogelijk is blijft echter ook nog onduidelijk. Er ligt een bezwaar van ABZ Diervoeding. Het bedrijf vindt dat woningbouw de bedrijfsvoering van hun bedrijf in de weg kan gaan staan en dat dit tegen in het verleden gedane beloften in gaat. Ze willen op de huidige plek in de Havenkom gevestigd blijven.

Er is onderzoek gedaan naar onder meer stank en uitstoot van stikstof en de uitkomst is dat woningbouw moet kunnen. Probleem is dat over de wijze van onderzoek vooraf wel overeenstemming bestond, maar niet is afgesproken dat partijen de uitkomst voor hen bindend vinden. ABZ wil via nieuwe metingen dan ook hun gelijk alsnog gaan aantonen. Het college ziet het nut er niet van, zegt eigenlijk de uitkomsten ook niet te accepteren, maar wil niet dwars gaan liggen en het onderzoek verbieden.

CULTUREEL De vraag is nog wie interesse heeft om als publiekstrekker te gaan fungeren in de Havenkom. Dat hoeft wat Oosterwijk betreft beslist geen overheidsinstelling te zijn. De suggestie is gedaan om in de Havenkom mogelijk een klein cultureel centrum te vestigen. Op zich een aardig idee, want in tegenstelling tot alle omliggende plaatsen heeft Nijkerk eigenlijk niet zo'n voorziening. Maar de grote vraag is of dit financieel valt te verwezenlijk.

Ook een centrum op het gebied van etenswaren is opnieuw genoemd. Waar consumenten melkproducten kunnen proeven en de buitenstaander iets getoond kan worden van het productieproces van bijvoorbeeld Arla in Nijkerk. Ook hier zal het kostenaspect zwaar wegen bij een beslissing om zo'n centrum hier te vestigen.

Kortom: veel is nog onduidelijk en het levert de komende jaren voldoende stof op tot discussie. Zaak is daarin zeker de bevolking te betrekken, maar ook te zien welke kansen de Havenkom biedt om meer mensen naar Nijkerk te trekken. En om hen hier ook langer te doen verblijven. Want ook dat is een doelstelling van de gemeente.

Door Wijnand Kooijmans