Trends komen en gaan, zeker wat visagie betreft. Visagist Judith Doodeman, eigenaar van Art of Colors Make-up Artist School in Amsterdam, houdt alle ontwikkelingen op nationaal en internationaal gebied nauwgezet bij.