Dijksterhuis: ,,Er moet veel energie in worden gestoken om de in 2050 gestelde doelen te halen. Het gaat dan om de vijftig procent energie welke we moeten besparen maar ook dat alle daken waar dat mogelijk is van zonnepanelen zijn voorzien en de duurzame opwekking van energie gestalte heeft gekregen."

AARDGAS Eén van de opdrachten is dat alle woningen maar ook de kleine bedrijven van het aardgas af worden gesloten. Berekend is dat de kosten voor het omschakelen van een woningen naar andere vormen van energieopwekking uitkomen op gemiddeld 35.000 euro per woning. Volgens Dijksterhuis mogen deze kosten in ieder geval niet voor rekening komen van de huurders.