Op het plein van de Maranathaschool lopen de kinderen die op de buitenschoolse opvang zitten buiten rond. Binnen is het stil, hier wordt hard gewerkt door 32 leerlingen. Ze zitten verspreid over drie klaslokalen. Elke leerling is door zijn of haar basisschool opgegeven om in de zomervakantie een extra steuntje in de rug te krijgen om hen te helpen in het leerproces. Danny Pennings, medewerker van Bibliotheek Nijkerk en samen met de Sieds Elze Sennema van de Maranathashool initiatiefnemer van de Zomerschool, vindt het een bijzondere dag: ,,Je merkt dat iedereen het heel spannend vindt om op te starten, vooral de kinderen.” 

Ouders brachten hun kroost naar de klassen toe en bleven naderhand even op het schoolplein napraten onder het genot van een kopje koffie of thee. Sennema: ,,We hoopten heel erg dat ouders gebruik maakten van dat samenzijn, want daar is de Zomerschool ook voor bedoeld, om ouders met elkaar en met ons in contact te brengen, zodat zij ook ervan profiteren door met de Nederlandse taal bezig te zijn.”

De Zomerschool bestaat nu uit drie groepen met leerlingen verdeeld over de onderbouw, middenbouw en bovenbouw. Over twee weken schuift de Taalklas ook aan. Bijna elke school en elke stichting binnen de gemeente heeft leerlingen opgegeven voor de Zomerschool. Sennema: ,,Er zijn nu 47 kinderen en we hebben daardoor drie groepen van 15 kunnen maken. Binnenkort komt de Taalklas erbij en dan zitten we op 66 leerlingen. Vanmorgen kwam er zelfs een leerling waarvan we verwacht hadden dat hij volgende week zou starten binnenlopen. De leerlingen, leerkrachten, onderwijsassistenten en vrijwilligers kennen elkaar niet. Het voelt net alsof we een nieuwe schooltje zijn begonnen.”

Het voelt net alsof we een nieuwe schooltje zijn begonnen.

DOELEN In de keuken ligt materiaal voor de Zomerschool verspreid op tafel. Het programma start met een uur leren aan eigen doelen. Dan is er ruimte voor taalontwikkeling, georganiseerd door medewerkers van de bibliotheek en daarna volgt het blok creativiteit en ontspanning. Sennema: ,,De kinderen werken in de ochtend aan de schooldoelen die ze van hun eigen school mee hebben gekregen. Ze werken doelgericht aan hun eigen leerachterstanden.” 

Op een positieve manier wordt lezen en taal benadrukt in het programma. De komende zes weken wordt themagericht gewerkt. Pennings: ,,We hebben een lessenserie ontwikkeld van drie lessen die op elkaar aansluiten, waarbij ruimte is voor niveauverschil. De serie is geschikt voor alle groepen. We starten de dag op de tribune en dan gaan de kinderen naar hun eigen klas en werken ze op hun eigen niveau verder.” Iedere groep bestaat uit een bevoegde leerkracht, een onderwijsassistent en een vrijwilliger. ,,Vrijwilligers ondersteunen de onderwijsassistent en de leerkrachten. Zo krijgen we iedere dag dat we er zijn fruit en lunch gesponsord van de supermarkten uit de gemeente, maar dit moet wel worden bereid.”


Maranke Pater

SPECIALISTEN Een andere belangrijke waarde binnen de Zomerschool is de inzet van specialisten. Zo leert gitaardocent Cor dinsdag de leerlingen gitaar spelen. Sennema: ,,We willen professionals om ons heen om ons te ondersteunen, niet alleen vrijwilligers, maar ook goede vakdocenten.”

Leerlingen van allerlei verschillende groepen en achtergronden komen hier samen.

De Zomerschool wordt gerund door leerkrachten uit de hele gemeente en daarbuiten. Gertjan Kroon is leerkracht in groep 6 op basisschool de Hoeksteen. Hij vindt de Zomerschool een mooie uitdaging: ,,Leerlingen van allerlei verschillende groepen en achtergronden komen hier samen om te leren waar ze nog niet zo goed in zijn. Het is fijn om hen te mogen leiden en begeleiden en om hen extra hulp te geven.” Kroon ging dit jaar niet op vakantie en besloot zich na een oproep op te geven als leerkracht: ,,Ik heb geen zin om zes weken op de bank te blijven hangen. De Zomerschool is maar drie dagen in in de week en het is mijn passie om met kinderen werken en ze te helpen. Dit kan ik mooi vormgeven op de Zomerschool.”

BIJSPIJKEREN De leerkracht kende het begrip Zomerschool niet, maar denkt dat het een goed concept is: ,,Ik merk op mijn eigen school dat een aantal leerlingen er na een zomervakantie veel moeite mee hebben om na zes weken thuis Arabisch gepraat te hebben over te schakelen op het Nederlands. Er valt veel kennis van de Nederlandse taal weg.” 


Maranke Pater

Ook voor autochtone leerlingen is de Zomerschool een uitkomst. Ze kunnen worden bijgespijkerd zodat ze na de vakantie meer vaardigheden hebben. In zijn klas begeleidt Kroon elf kinderen met hun eigen leerproces. ,,We hebben van tevoren een mapje van de school van de leerling gekregen en waar we ons als leerkracht van de Zomerschool op moeten focussen", legt hij uit. Iedere leerling werkt met een andere methode, maar dat hindert niet volgens Kroon: ,,In elke methode komen de onderdelen terug waar de leerling specifiek moeite mee heeft. Dan maakt het niet uit welke methode er vanuit school is meegegeven.” 

We maken er samen een mooie en leuke ervaring van.

De extra hulp die hij in de klas krijgt voelt als een luxepositie. ,,Ik ben het niet gewend om met zoveel mensen in de klas te staan, maar het is erg fijn voor mij en de leerlingen. We maken er samen een mooie en leuke ervaring van, want naast het leren doen we ook veel spelletjes met elkaar. De leerlingen willen allemaal graag leren, maar het voelt voor hen niet als school.”

De komende weken is er op drie dagen in de week Zomerschool. Leerlingen kunnen vanaf volgend jaar weer door hun basisschool of ouders worden opgegeven. Meer informatie over het initiatief is te vinden op: www.zomerschoolnijkerk.nl.

Door Maranke Pater