Uit reacties van de politieke partijen blijkt dat daaraan ook wordt vastgehouden. De EIB vindt het aantal van rond de 15.000 woningen nodig omdat anders de schaarste de woningmarkt blijft overheersen. Als zoekgebieden voor de woningbouw worden de weilanden rond Nijkerkerveen, de kern Palestina en Slichtenhorst genoemd. Het instituut vindt dat de bouw binnen steden te veel obstakels oproept waar...