Op een informatieavond van de gemeente in 2019 werd nog gesproken over een lage dichtheid van het gebied, laagbouw en een landschappelijk karakter. Henri de Pater, wonend aan de Laakweg, en Jan de Roos, wonend aan de Jacob de Boerweg, hebben samen met achttien andere bewoners vragen gesteld aan de gemeente over de gang van zaken. De Pater: ,,Het kost ons veel moeite om in overleg te komen met d...