Dirk Bakhuizen is voorzitter van het Platform Hoevelaken, dat 2,5 jaar geleden werd opgericht. ,,In januari 2018 kwam er een verzoek van het gemeentebestuur om een plan te maken om het centrum anders in te richten. Toen is de Visiegroep Centrum Hoevelaken gevormd. Middenstanders, ondernemers, omwonenden en vertegenwoordigers van de gemeente gingen samen aan de slag om het centrum, dat flink verouderd is, een oppepper te geven.”  

Vooral de Wiekslag is velen een doorn in het oog. Er is veel leegstand. ,,Onze opdracht was tweeledig: de infrastructuur moest aangepast worden én het centrum moest aantrekkelijk gemaakt worden qua beleving. We hebben ondernemers en eigenaren uitgedaagd om te vernieuwen en nieuwbouw te plegen in het winkel-  en woningbestand.” Ondersteund door de gemeente en een stedenbouwkundige, die door de gemeente wordt ingeschakeld, werd in juli 2018 het plan gepresenteerd aan de bevolking van het dorp. ,,Het was een geweldig succes, er kwamen 200 mensen op de bijeenkomst af. Mensen konden meedenken en meetekenen en aangeven hoe ze het liefste zagen dat het centrum er uit komt te zien. Die resultaten zijn vervolgens samengevoegd en wij zijn verder gegaan met de planvorming rondom de infrastructuur.” 

AUTO TE GAST Er zijn talrijke gesprekken met mensen in centrum gevoerd. Dit kostte veel tijd. Op de tweede avond in september 2019 kwamen opnieuw veel bezoekers. ,,De zaal was bomvol en dat gaf al aan hoe zeer dit leeft in de gemeenschap. Men heeft ingestemd met het ontwerp in grote lijnen. We hebben drie vormen laten zien en uiteindelijk is er voor een mix gekozen van moderne en klassieke elementen.” Binnen het centrum komen er meer fietsvoorzieningen en parkeerplaatsen. Op de Westerdorpstraat wordt na de verbouwing een regime van 15 kilometer gehanteerd. Ook de entrees naar het centrum toe worden verbeterd en verlegd. ,,Er komt een grote brede oversteek tussen de Brink en de Wiekslag, wat we ‘shared space’ noemen. De auto is dan echt te gast in het centrum. Rondom de oversteek worden vier bomen geplaatst zodat het centrum groener wordt.” 

De zaal was bomvol en dat gaf al aan hoe zeer dit leeft in de gemeenschap.

In de eerste fase van de nieuwe infrastructuur wordt het Dokterspaadje naast de oude dokterspraktijk verbreed. Hierdoor krijgen zowel fietsers als voetgangers meer ruimte. ,,We willen die fietsroute ook aantrekkelijker maken en verlichten.” Door de Westerdorpstraat nog verkeersluwer te maken en van de Kantermarsweg een voorrangsweg van te maken wordt het overige verkeer uitgedaagd om een andere route te nemen. De Kantermarsweg wordt een voorrangsroute met uitzondering van de oversteek bij het Dokterspaadje.

START BOUW De plannen zijn het afgelopen half jaar enigszins vertraagd vanwege de coronacrisis. Eigenlijk zou de bouw in augustus beginnen, maar dit is verschoven naar januari 2021. ,,We zijn nu het definitieve plan aan het tekenen. Er komt nog een inspraakprocedure.” Voor de eerste fase is door de gemeenteraad een bedrag beschikbaar gesteld van 0,7 miljoen euro. ,,Dit is echt fantastisch, want hierdoor kunnen we onze ideeën echt handen en voeten geven. De gemeenteraad zal in de tweede fase 1 miljoen euro investeren, maar verwacht daarvoor dat de ondernemers aan de bak gaan voor de tweede fase van het plan.” 

TRANSFORMATIE Alle gesprekken die het platform en de gemeente voeren en hebben gevoerd leiden ertoe dat de Wiekslag een enorme transformatie gaat krijgen. Het kan zijn dat het gebied plat gaat en dat er nieuwbouw komt, maar de panden kunnen ook gerenoveerd worden. Mogelijk komt er meer ruimte voor verhuizingen van winkelvoorzieningen. Het zou ertoe kunnen leiden dat er meer ruimte vrijkomt voor woningbouw. Er is een grote vraag in Hoevelaken naar appartementen.

Als alles realiteit wordt, betekent dit een geweldige toename van woningen.

,,De plannen die we nu maken voorzien daarin. De woningbouw is voorzien op allerlei plekken in het centrum, waarvan de meeste in de vorm van appartementen zullen zijn. Als alles realiteit wordt, betekent dit een geweldige toename van woningen.” 

Het winkelvloeroppervlakte zal niet uitbreiden. ,,Met de woningbouw richten we ons op senioren en starters", legt Bakhuizen. Ook De Stuw wordt in het plan betrokken. ,,We willen meer voorzieningen in het dorpshuis krijgen, zoals de bibliotheek, die nu nog aan de rand van het centrum zit. We zouden een leestafel willen creëren en het gebouw veel toegankelijker willen maken dan het nu is. Het bestuur van De Stuw en de gemeente voeren gesprekken om tot een plan voor het dorpshuis te komen.” 

Bekijk hieronder de bijbehorende video: 


Door Maranke Pater