Aanleiding voor het verzoek is dat er in 2019 en 2020 geen sociale woningen zijn gebouwd of opgeleverd, terwijl er in Nijkerk 2.500 woningzoekenden zijn. 1.200 van hen zijn actief op zoek naar een woning. De WSN wil in 2021 en 2022 in totaal vierhonderd woningen bouwen, maar de huurdersorganisatie vindt dat daarmee de achterstand niet wordt ingehaald. In totaal willen ze dat er ne...