Door de gemeente wordt gewoon verder gewerkt aan de voorbereiding van de bestemmingsplannen die woningbouw in de toekomst mogelijk moeten maken. Het gaat dan onder meer om Middelaar-Oost in Hoevelaken en Het Spaanse Leger in Nijkerk. De gemeente sluit echter niet uit dat er vertragingen ontstaan, wat met name te maken heeft met het niet doorgaan van bepaalde bijeenkomsten. Het streven is wel om zo veel mogelijk door te laten gaan en ontwikkelingen in de markt worden door de gemeente dan ook nauwlettend in de gaten gehouden.

Een zaak waar de gemeente geen invloed op heeft, is de behandeling door de Raad van State van bezwaren tegen bouwplannen. Er worden momenteel niet of nauwelijks hoorzittingen gehouden. Dat maakt dat uitspraken langer op zich laten wachten. Een termijn waarbinnen de zittingen weer worden hervat is mede afhankelijk van het kabinetsbesluit.

Gesprekken met de makelaar kunnen doorgaan via de telefoon of videobellenWOONPARK HOEVELAKEN De voorbereidingen voor de bouw van Woonpark Hoevelaken hoeven geen vertraging op te lopen. Uitgangspunt is dat de bouw start zodra zeventig procent van de te bouwen 180 woningen zijn verkocht. De maatregelen die het Rijk heeft genomen rond het coronavirus hoeven geen vertraging op te leveren, omdat alle stappen voor het kopen van een woning volledig online zijn in te vullen. Gesprekken met de makelaar kunnen doorgang vinden via de telefoon of videobellen en koopcontracten kunnen online worden ondertekend. De verkoop van de woningen in het gebied De Erf van het Woonpark moet nog voor de zomervakantie van start gaan. Buiten Woonpark Hoevelaken geldt dat de verkoop van woningen van andere projecten ook online kan worden afgehandeld.

BOUWBEDRIJVEN Bouwbedrijven ondervinden wel degelijk de gevolgen van het coronavirus. Dat heeft onder meer te maken met de afstand van anderhalve meter die moet worden aangehouden. In de praktijk is dat niet altijd even makkelijk te realiseren. Daarnaast wordt hinder ondervonden van de regel dat zich niet meer dan twee personen in een auto mogen bevinden als ze niet tot hetzelfde gezin behoren.

De praktijk was dat veel bouwvakkers in busjes met vier tot zes personen naar de bouwplaats reden. Dat dit nu niet meer kan, werkt kostenverhogend omdat aannemers meer kilometers moeten vergoeden. Of dit van invloed is op de bouwprijs valt nog moeilijk in te schatten. Soms moet ook door de verplichte afstand de bouwsnelheid worden verlaagd.

Het moeilijk verkrijgen van materialen is niet alleen een gevolg van de coronacrisis. Het is, zo zeggen bouwvakkers in Nijkerk, soms wel lastig om de vereiste afstand tot elkaar te behouden. Bovendien vinden ze het natuurlijk minder gezellig in de keet, want een potje kaarten zit er, door de verplichte afstand van anderhalve meter, niet meer in. 

Een rondgang langs Nijkerkse klusbedrijven leert dat bij een klein deel het aantal opdrachten terugloopt. Mogelijke oorzaak is dat mensen die gedwongen thuis zitten nu zelf een klus opknappen die ze in andere omstandigheden hadden uitbesteed. Het merendeel van de Nijkerkse zzp-ers in de bouw ondervindt nog geen problemen. Het beeld in de gemeente Nijkerk lijkt overeen te komen met het landelijk beeld dat één op de vijf zzp-ers financieel in de problemen dreigt te komen of al in de financiële problemen zit.

Door Wijnand Kooijmans