De vraag naar woningen binnen de gemeente Nijkerk is groot. Dat heeft niet alleen te maken met de behoefte van de eigen inwoners, al is die behoefte met ruim duizend actief woningzoekenden ook groot. Maar daarnaast heeft Nijkerk ook te maken met een enorme druk op de woningmarkt, voornamelijk vanuit Amersfoort, maar ook vanuit de Randstad.

ZEEWOLDE Bouwen in Flevoland is al genoemd als oplossing, maar het 'probleem' is dat Nederland een vrije woonkeuze kent en het dus iedereen vrij staat te gaan wonen waar hij of zij wil. Ooit is Zeewolde gesticht als gemeente om de behoefte aan woningen vanuit Utrecht en de Randstad op te vangen. Daarvoor zou Zeewolde moeten uitgroeien tot een gemeente met tussen de zeventig- en tachtigduizend inwoners. Het was de gemeenteraad van Zeewolde die door dit plan van het Rijk een streep zette. Een tweede woonkern, zoals gedacht redelijk dichtbij Nijkerks grondgebied, mocht er niet komen. Gekozen werd voor één kern en niet veel meer dan twintigduizend inwoners. Het Rijk liet de oorspronkelijke doelstelling ook vallen en ging akkoord met de handelwijze van de raad van Zeewolde.

BESLUIT Het is één van de besluiten waarvan Nijkerk nu de wrange vruchten plukt. Mogelijkheden om te bouwen lijken er voorlopig voldoende te liggen in Nijkerkerveen en Hoevelaken. Wat Hoevelaken betreft zal menig raadslid spijt hebben van het verlenen van medewerking aan de plannen voor Woonpark Hoevelaken, vanwege de (te) dure huizen en daarmee nauwelijks woningbouw voor de inwoners van de gemeente Nijkerk.

Veel moeilijker is het vinden van bouwgrond voor Nijkerk zelf. Hier en daar zijn er mogelijkheden om enkele woningen binnen de huidige bebouwde kom te bouwen. Maar het gaat dan vaak om een klein aantal woningen, waarbij het veelal de vraag is of het gewenste aantal van 35 procent aan sociale woningbouw wordt gehaald. 

[De tekst gaat verder onder de foto van beoogde nieuwbouwlocatie het Spaanse Leger] 

NATUUR Zodra Doornsteeg is volgebouwd, zijn er nog bouwmogelijkheden in Het Spaanse Leger, als de gemeenteraad akkoord gaat met de uiteindelijke plannen. De overige mogelijkheden worden beperkt door onder meer polder Arkemheen, één van de nationale landschappen waarop Nederland trots mag zijn. Het is beschermd gebied, onder meer door de grote hoeveelheid weidevogels die daar verblijven.

De tijd dringt dat knopen moeten worden doorgehaktBouwen in het gebied Luxool wordt ook geopperd als mogelijkheid. Het terrein van het voormalige zwembad Bloemendal zou hier ook bij kunnen worden betrokken. Over een eventuele verplaatsing van één van de sportclubs uit dit gebied wordt al nagedacht. Zo wordt gesproken over een eventuele verhuizing van voetbalclub NSC naar een mogelijk nieuwe locatie in Doornsteeg. Voor de spreiding van de voetbalclubs en daarmee de bereikbaarheid voor de jeugd lijkt dit wel een goede oplossing.

TUNNEL Knelpunt lijkt hier de ontsluiting van het gebied te zijn. Vanuit Doornsteeg is snel en eenvoudig de A28 te bereiken. Vanuit Luxool is de spoorlijn één van de knelpunten. Verkeer loopt al vaak vast voor de huidige spoorwegovergang in de Spoorstraat en dat wordt op korte termijn alleen maar erger door de extra treinen die gaan rijden in de spits. Een tunnel kan in die situatie haast niet uitblijven.

Het mag duidelijk zijn dat bij de keuze voor Luxool als locatie voor nieuwbouw eigenlijk ook niet kan worden ontkomen aan de aanleg van een oostelijke rondweg. Daar moet veel natuur voor worden ingeleverd. Het verleden leert echter dat veel fracties in de gemeenteraad niet staan te juichen als het idee van deze rondweg naar voren wordt gebracht. De discussie wordt op dit moment het liefst, zo lijkt het, vermeden.

KNOPEN Maar de tijd dringt dat knopen moeten worden doorgehakt. Daarbij moet ook de mogelijke keuze voor hoogbouw worden betrokken. Volgens velen geen prettig vooruitzicht, met bijvoorbeeld de hoogbouw aan de Van Oldenbarneveltstraat in het achterhoofd. Het maken van keuzes is een zaak van de gemeenteraad. Daar kunnen en mogen de raadsleden niet voor weglopen als het gaat om de bouw van voldoende woningen.

Door Wijnand Kooijmans

Stad Nijkerk start binnenkort met Stad Nijkerk Premium, een online platform waar unieke verhalen voor abonnees worden aangeboden, naast ons dagelijkse nieuws dat gratis te lezen is. De komende weken publiceren we dergelijke extra verhalen gratis op onze vernieuwde website als 'voorproefje'.