De gemeente maakt daarbij wel onderscheid tussen functionele bermen en ecologische bermen. Functionele bermen zijn smalle bermen waar weinig variatie in soorten planten te vinden is. In ecologische bermen zijn veel meer soorten planten en bloemen te vinden. Jaarlijks komen er bij de gemeente vragen binnen over het maaien van de bermen. Indien een inwoner een melding maakt over een onveilige ver...