In de buitengebieden bij Barneveld, Voorthuizen, Nijkerk, Otterlo en Lunteren zijn er volgens hem in totaal tien varkenshouders die hun handtekening hebben gezet onder de zogeheten Srv, de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen. Samen zijn ze goed voor ongeveer drieduizend zeugen en twintigduizend vleesvarkens. ,,En dat zijn bijna allemaal jonge bedrijven, die dus al allerlei maatregelen h...